+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Yılan Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Yılan Hakkında Bilgi
  islamiyette yılan hakkında bilgi kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Yılan İle İlgili Bilgi


  Tevrat'a göre kır hayvanlarının en hilekârı olan yılan, Aden'deki bahçede (cennet) yaşamakta olan Havva'ya yaklaşmış, "Allah bilir ki ondan yediğiniz gün, o vakit gözleriniz açılacak, iyiyi ve kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız." diyerek onu yasak ağacın meyvesinden yemeye ikna etmiş, daha sonra Havva yasak meyveden Âdem'e de yedirmiştir. (Tekvîn, 3/1-6).

  Kitâb-ı Mukaddesin, "İblis ve şeytan denilen büyük ejder, bütün dünyayı saptıran eski yılan yeryüzüne atıldı ve onun melekleri kendisiyle beraber atıldılar." (Vahiy, 12/9) ifadesinden de anlaşılacağı gibi bu yılanın şeytan olduğu söylenmektedir. Apokrif (doğruluğuna güvenilmez söz ve yazı) kaynaklarda şeytanın yılanın içine girdiği ve Havva'nın yalnız kalmasını gözleyerek ona yasak ağacın meyvesini yedirdiği nakledilmektedir. (bk. J. B. Frey, DBS, l, 112; [. Pedersen, El2 (Fr.). l, 182),

  Başka bir rivayete göre ise semadan kovulan şeytan, o sırada kanatları olan ve konuşabilen yılana Âdem ile Havva'yı iğvâ etmesini öğretir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyete göre yılan cennete girmiş ve ilk yaratılmış kadın olan hazreti havvanın aklına girmiş ve hazreti havva ve hazreti ademin allahın yasakladığı meyveden yemelerini sağlamıştır. böylelikle yılan hazreti havva ve ademin cennetten kovulmasını sağlamıştır.
+ Yorum Gönder


yılanlar hakkında dini bilgiler