+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette 40 ın Anlamı Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette 40 ın Anlamı Ne Demektir
  islamiyette 40 ın anlamı ne demektir kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette 40 ın Anlamı nedir

  Islamiyette 40.jpg

  Hadis rivayetlerinde konuyla ilgili bilgiler vardır: “Bu ümmetin Ebdalleri 30’dür. Hepsi de Halilu’r-Rahman gibidir(yani Allah’a olan sevgi ve dostluğunda çok samimidirler). Her ne zaman onlardan biri ölse, Allah onun yerine bir başkasını getirir”(Mecmau’z-zevaid, 10/62).

  Diğer bir rivayet de şöyledir. Hz. Ali Irak’ta iken, bir gün yanında Şam halkından bahsedildi. Bazıları, onları lanetlemesini istediler. Bunun üzerine Hz. Ali Resulüllah(a.s.m)’tan şunları işittiğini söyledi: “Ebdaller 40 kişi olup Şam’da ikamet ederler. Onlar sayesinde yağmur yağar, onlar sayesinde düşmana karşı zafer kazanılır ve onlar sayesinde Şam halkından azap uzaklaştırılır”(Ahmed b. Hanbel, 1/112).

  Bu rivayetler, hadis otoriteleri tarafından sahih olarak değerlendirilmiştir.(bk. Avnu’l-Mabud, Ebu Davud’un ilgili hadis şerhi).

  Ebdal; onlardan biri öldüğünde yerine başka birisi -onun bedeline- getirildiği için bu adı almıştır.(Avnu’l’ Mabud, 6/467-şamile). Istılah olarak, bütün nefsanî arzularından tamamen sıyrılmış tertemiz veliler manasına gelmektedir.

  Bu konuda kütübü sitteden yalnız Ebu Davud’da “Şam’ın Ebdalleri” ifadesi yer almıştır(Ebu Davud, Mehdi, 1).

+ Yorum Gönder