+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Fitre Kime Vaciptir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fitre Kime Vaciptir
  Fitre kime vaciptir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Fıtır sadakası kimlere vaciptir ile ilgili yazı

  Hür Müslüman ve asıl ihtiyacından fazla nisap miktarı bir mala sahip olan kişilerin vermesi gerekir.
  Akıl ve büluğ şart değildir. Akıl hastalarının ve delilerin velileri onların mallarından fıtır sadakası verirler. Ramazan'da oruç tutmamış olanlar da fıtır sadakası verirler.
  Sadaka-i fıtır, zekat gibi malın değil, başın zekatıdır. Bunun için asıl ihtiyaçlardan fazla olan malın büyüyücü olması, üzerinden bir yılın geçmesi ve ticaret malı olması şart değildir. Bayram sabahı nisaba malik olan kişiye bile sadaka-i fıtır vaciptir. Nisap, gümüşe göre iki yüz dirhem (561.2gr.) değerindeki bir maldır

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İhtiyaçlarını karşıladıktan sonra hala malları olan yani zengin olan müslümanın fitre vermesi gerekir. fitrede akıl sağlığı veya ergenlik çağına girmiş olması şart değildir. onların velileri onların yerine fitrelerini verebilir. ayrıca oruç tutamayanlar da fitre verir.
+ Yorum Gönder