+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Gusül abdesti nasıl alınır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Gusül abdesti nasıl alınır?

  Boy abdestinin anlatımı hakkında bilgi


  Niyet gusül abdestinin sünneterindendir. Bu bakımdan niyet getirilmeden alınan gusül abdesti geçerlidir. Niyet getirildiği zaman ayrıca sünnet sevabı kazanılır. Getirilmediği zamanda abdeste mani olmaz.

  Guslü dar ve geniş zamanda olmak üzere iki türlü almak mümkündür:

  1 - Suyun azlığı, soğukluğu, vaktin müsaadesizliği gibi hallerde, acele olarak yapılan gusülde evvelâ ön ve arka taraftaki kirler giderilir. Sonra üç defa ağıza, üç defa buruna su çekilerek içlerinde kuru yer kalmaması te'min edilir. Bundan sonra da baştan, sağ ve sol omuzlardan dökülen su ile bedenin tamamı yıkanıp ıslatılır. Kuru yer kalmadığı anda, gusül yapılmış olur. Bu, dar ve sıkışık anlarda ve sadece guslün farzları yerine getirilerek yapılan gusüldür.

  2 - Müsait zaman ve mekânda yapılan gusülde ise, yine edeb yerleri yıkandıktan sonra, evvelâ, namaz abdesti gibi güzelce bir abdest alınır. Önce baştan, daha sonra ise sağ ve sol omuzlardan sıra ile üçer defa su dökülür. Her döküşte bedenin tamamı bir güzel ovalanır, mânevî kirlerin yanında maddî kirlerden de temizlenmeye çalışılır. Bu arada vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalmamasına itina gösterilir. En sonunda da, kirli suların döküldüğü yere basan ayaklar, son olarak tekrar yıkanıp çıkılır. Guslün her iki halinde de, şart ve farz olanı ağız ve burun içi ile bedenin tamamında kuru yer kalmamasıdır. Bu yapıldıktan sonra, gusül yerine getirilmiş, mânevî ve maddî temizliğe kavuşulmuş olunur.
 2. Ziyaretçi

  Boy Abdesti Nasıl Alınır Gusül Abdesti Farzları
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Boy Abdesti Nasıl Alınır Gusül Abdesti Farzları

  Öncelikle niyet edilir. Eller ve edep yerleri temizlenir. Sağ avuçla ağza üç kez su alınır. Gargara şeklinde çalkalanıp tükürülür. Kişi oruç tutuyorsa boğazına su kaçırmamaya özen göstermelidir. Sağ avuçla buruna üç kere su çekilir. Sol el ile burun temizlenir. Geri kalanı bilinen abdest ile aynıdır. Abdest alındıktan sonra önce başa, sonra sağ sonra sol omuza üç kez su dökülür. Vücutta hiçbir nokta bile kuru kalmayacak şekilde vücut yıkanır. Göbek boşluğu, kulak deliği gibi yerler dikkatle yıkanır ve gusül abdesti tamamlanmış olur.

  Gusül Abdestinin Farzları nelerdir?


  • Ağıza su alıp çalkalamak
  • Buruna su çekmek
  • Bütün vücudu hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkamak

 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Gusul abdesti cünüplü olan kimseleri cünüplükten kurtulmak için aldıkları abdestir. boy abdestinde yapılması gereken ilk şey niyet etmektir. daha sonra ağıza su alıp yıkamak , buru acıyacak kadar içine su çekmek ve son olarak bütün vücudu hiç bir yer islak kalmayacak kadar yıkanır.

+ Yorum Gönder