+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri ve önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri ve önemi

  Kurban ibadetinin dinimizdeki yeri hakkında bilgi


  Din denilen kutsal yapının içindeki önemli rolleri dolayısıyla değişimden etkilenmez ve dinin sabit ayaklarını oluştururlar. Günümüzde ortaya çıkan bazı anlayışlar Allah'ın insanlara gönderdiği yegâne din olan İslam'ın, ibadetler kısmına dahil ettiği kurban ibadetinin adeta genetiği ile oynayarak onu sulandırmaya ve dindeki konumunu sarsmaya çalışmaktadırlar. Bu anlayışa göre kurban basite indirgenmekte sanki bir et kesme, kebap yeme merasimi ve yıl boyu et yiyemeyenlerin bu ihtiyacını karşılamak içinmiş gibi gösterilmekte ve onun yerine sadaka vermenin daha faziletli olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu anlayışa sahip olanlar kurban ibadetinin keyfiyetini kavrayamadıkları gibi, Müslümanların bu ibadetin uygulanması esnasındaki bazı yanlışlarından hareketle, kurbanın gayesi ile kesildikten sonra yapılacak işlemleri birbirine karıştırmaktadırlar. Bu sebeple bir hatırlatma olmak üzere bu yazımızda kurban ibadetinin dinimizdeki yerine işaret etmek istiyoruz.

  Kulluğu ifade etmek üzere kuldan Allah'a yöneltilen eylemler daha çok "ibadet" ve "taat" kelimeleriyle anlatılmaktadır. Bunlar yanında bir de kulu Allah'a yaklaştıran fiillerin genelini ifade eden "gurbet" terimi vardır. Bu üç kelime, kulun kendisini Allah'a ifade etmesi, O'nu Rab olarak kabul etmesi, emrine âmâde olduğunun bilincinde olması ve kuldan Allah'a yönelik eylem olmaları noktasında ortaktırlar. Ancak, "gurbet" ibadetten daha kapsamlıdır. "İbadet", niyete bağlı olup fâiline sevap kazandıran bir davranış iken;"taat", niyete bağlı olsun ya da olmasın fâiline sevap kazandıran davranıştır. "Gurbet", niyete bağlı olmasa da, kendisine yaklaşılacak olanı tanıdıktan sonra sevap getirecek fiili yapmaktır. Buna göre, niyete bağlı olarak yapılan beş vakit namaz, oruç, zekât ve hacdan her biri gurbet, taat ve ibadet kelimelerinden biriyle ifâde edilebilmektedir. Kur'an okuma, bir şeyi vakfetme, köle azadı ve sadaka gibi davranışlar niyete bağlı olmadıkları halde yine söz konusu kelimelerin her biriyle adlandırılabilmektedir. Bu ibadetler içerisinde "gurbet" kelimesi ile özel olarak ifa-de edilen sadece kurbandır.
 2. ismail eski
  Devamlı Üye

  kurban kesmek müslümanın kulluk bilinci içinde olduğunu bilmesi ,farkında olması ve Allah'a karşı acizliğini kabul edişini Allah'a bildirmesi şeklidir ve kurban kesme ibadeti Hz. İbrahim zamanında Hz. İbrahim'in Allah'a kendisine Hz. Sare'den bir evlat vermesi karşısında onu Allah'a kurban etmesi için söz vermesi ile ortaya çıkmış.Hz İsmail doğup büyümüş ama Hz. İbrahim hâla onu kurban etmemiş sonra Allah vahiy yoluyla Hz. İbrahim'e hatırlatmış sözünü ve Hz İbrahim de oğluna durumu izah etmiş ve daha sonar Hz İsmail'in gözlerini bir bez ile bağlamış fakat tam keseceği sırada yine vahiy almış Allah'tan ve kulluk bilincinin farkında olup görevini yerine getirdiği için Hz. İsmail'i bağişlamış Allah.Bunun üzerine hayvan kurban etmesini emretmiş
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kurban kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamasına rağmen hala mal sahibi olan kişilerin zenginlerin yılda en az bir kere allaha verdiklerine şükür için verilmesi gereken adaktır. kurban genellikle kurban bayramında kesilir ve kesilen kurbanın eti fakir fukaraya dağıtılır.
+ Yorum Gönder