+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Mevlid neden okunur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Mevlid neden okunur

  Mevlid neden okunur ile ilgili bilgi

  Mevlid;Peygamberimizi övmek ve O’nun büyüklüğünü ortaya koymak üzere Süleyman Çelebi tarafından yazılarak 1409 yılında tamamlanmış, aslı 730 beyitten oluşan büyük bir şiir kitabıdır

  Eser aruz vezniyle ve mesnevi tarzında kaleme alınmış olup sahasında yazılan eserlerin ilki olarak dikkati çekmektedir. Türkçe yazılmış, asırlarca severek okunmuş, dinlenmiştir.

  Süleyman Çelebi eserinde açık ve sade bir üslûp kullanmış söz sanatlarına fazlaca yer vermeyerek söylemek istediklerini açıklamıştır. Daha sonraları onun Mevlid’ine pek çok ilâveler yapılmıştır. Bu yüzden beyit sayısı hayli kabarmış durumdadır
  Mevlüt neden okunur.jpg
  Araştırmacılar asıl ismi Vesiletü’n-Necât yani “Kurtuluş Yolu Kurtuluş Sebebi” demek olan Mevlid’in dokuz bölümden meydana geldiğini ve her bölümde Peygamberimizin husûsiyetlerinin anlatıldığını ortaya koymuşlardır.

  Dinî edebiyatımız içinde en çok sevilen, okunan ve şöhreti yaygın eser Mevlid’dir. Daha sonraları bu konuyla ilgili şiir yazanlara da derin tesirleri olmuş, hususî ve umumî törenlerde, kandil gecelerinde coşkun bir şekilde okunmuştur. Mevlid okuyanlara Mevlidhân denilir.

  Mevlid okunması din yönünden farz, vacip veya sünnet değildir. Ancak Müslümanların bir araya gelmesine, Peygamberimize salavat getirilmesine vesile olduğu için, istismar da edilmemek kaydıyla meşru bir iştir. Genellikle ölüler için yapılacak en hayırlı iş, onlar için sadakalar dağıtmak, Kur’an okumak veya okutmak, kısacası samimi bir Müslüman olarak yaşayabilmektir.
 2. ismail eski
  Devamlı Üye

  mevlit okunması malın bereketini arttırır diye söyleyenler de var ayrıca mevlitin sevabı ayrıca vardır ve okunduktan sonra kime okunduğunu belirtmek amaçlı başta Hz. Muhammed olmak üzere isimler sayılır ve sevabı onlara da gitmiş olur ama bazı insanlar isimleri fazla sayınca sevabı azalacakmış hissine kapılır ama aksine saydıkça sevabı artar
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Mevlid 1409 da süleyman çelebi tarafından peygamber efendimizi övmek ve onun ne kadar büyük olduğunu kanıtlamak için yazılmış bir şiir kitabıdır. mevlid okunması ne farzdır ne sünnettir nede vaciptir.
+ Yorum Gönder


mevlit nedir niçin yapılır ,  mevlid neden okunur,  mevlid ne için okunur,  mevlüt neden okunur,  mevlüt nedir,  hangi durumlarda ve niçin mevlit okunur