+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Muharrem Ayı Nasıl Değerlendirilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Muharrem Ayı Nasıl Değerlendirilir
  Muharrem Ayı Nasıl Değerlendirilir kısaca bilgi


  Muharrem ayını nasıl değerlendirebiliriz bu konuda yazımızda bilmemiz gereken kısa bilgiler bulabileceğiz yazımızda.Nedir Muharrem ayı ne anlamı vardır önce buna deyinelim daha sonra bu ay içerisinde neler yapabileceğimize geçelim.

  Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır.

  Savaşın yasaklanmış olduğu haram aylardan bir tansidir.Hıristiyanlar ve Yahudiler tarafından da kutsal sayılan bir ay olarak bilinir.Allah bize bu ay içerisinde af v mağfiret dileyebilmemiz için imkan vermiştir.Aşure günü de Muharrem ayı içerisindedir.

  Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak:Peygamber Efendimiz s.a.v.Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır. buyurmuştur ve bu ay içerisinde tutulan orucun ne kadar önemli olduğuna değinmiştir.

  Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilir.
  Ya Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.
  Tesbih namazı aşağıdaki dualarla birlikte kılınır Namazdan sonra tövbe istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından dua yapılır.

  Tesbih namazında aşağıdaki süreler okunur:

  1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,

  2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

  3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî

  4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
  Peygamberimiz bir hadislerinde; Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.

  Muharremin birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenâb-ı Hakk lütfuyla ve keremiyle huzûruna bu alemden kul borcu ile götürmeyecektir. buyrulmuştur.

  Muharrem ayında ihtiyacı olanlara yardım etmeli, sadaka vermeye özen göstermeliyiz. Bu ayda yapılan hayır ve hasenata kat kat sevap yazılır 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Muharrem ayı önemli bir aydır ve bu ayda tutulan oruçların sevabı çok yüksek olur üstelik üç aylardan sonra en önemli aydır Muharrem ayı ve İslamiyetten öncede sonra da bu ayda savaşlar yapılmazdı.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Muharrem ayı hicri takvimin ilk ayıdır. bu ayda oruç tutulur ve allahtan bizleri af etmesi için dua edilir. peygamber efendimize göre muharrem ayında oruç tutanlara o tutulan bir gün için allah tarafından otuz sevap veriliyor.
+ Yorum Gönder