+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda İskat-ı salat ve devir nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İskat-ı salat ve devir nedir

  Kur'ân ve sünnettin delili var mıdır?


  Iskat düşürmek ve borçtan kurtarmak demektir, ibadetlerde ıskat; namaz, oruç, kurban, adak, kefaret gibi ibadet ve borçları eda veya kaza etmeden vefat eden bir kimseyi, bu borçlarından kurtarmak için yoksullara fidye ödenmesi işlemini ifade eder. Burada fidye, sözü edilen ibadetleri sağlığında iken yerine getirmeyen kimsenin üzerinden bunları düşürmek amacıyla, ölümünden sonra, bu kişinin miras malından yoksullara yapılacak aynî veya nakdî ödemeleri ifade eder. Devir de, ayrılan meblağ, fidye olarak hesaplanan meblağdan az olduğu takdirde, bunu toplam fidye miktarına yükseltmek için yapılan bir işlemdir.

  İskât-ı salâtın delili; oruç tatmaya güç yetiremeyenlerin bunun yerine fidye ödemeleridir.302 Ancak ilgili ayette, "iyileşme umudu olmayan hastalık veya yaşlılık yüzünden oruç tutamayanlarla" sınırk olan fidye ödeme hükmü, bazı fakihlerce vefat etmiş kişinin tembellik yüzünden eda veya kaza edilememiş bütün namaz ve oruçlarına teşmil e<lilmiştir. İbnü'l-Hümâm, oruçla namaz fidyesi arasında tam benzerlik kurulamadığı takdirde, bu niyede yoksullara yapılacak tasad-dukun "birr ve ihsan" niteliğinde olacağını belirttikten sonra, "Şüphesiz iyiEkler kötülükleri yok eder." (Hûd, 11/114)303 ayetini zikreder.

  Sonuç olarak, namaz, oruç, yemin ve adak gibi borçlar için, kişinin ölümünden sonra fidye verilecekse bunun gerçekçi olması gerekir. Kişi, servetinin üçte birine kadar olan kısmını vasiyetname düzenleyerek, bu iş için tahsis etmekdir. Eğer ayrılan servet bu borçları karşılamazsa, bundan sonra Cenab-ı Hakk'm kişinin gücünü aşan bu fazlakğı bağışlaması umulur.

  302 bk. Bakara, 2/184.
  303 bilgi için bk. İbn Âbidîn, age, 1, 685 vd; Şürünbülâlî, Merâkı'l-Felâh, 24 vd.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Iskat demek borçtan kurtarmak demektir. ölen yakınlarımız için bu dünyada onlar sevap kazansınlar diye bazı ibadetler yapmaktır. ıskatı salavat delili ise oruç tutacak güçleri olmayanların fidye ödemeleridir.
+ Yorum Gönder