+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim silinecek mi? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Engin
  Devamlı Üye

  Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim silinecek mi?

  Kıyamet günü Kur'an-ı Kerimin durumu


  Bu konuda Hz. Peygamber(a.s.m)'den gelen bir rivayete rastlayamadık. Ancak Sahabenin sözleri vardır. Bu gibi konularda sahabenin sözlerini bir nevi hadis olarak kabul etmek uygum olur. Çünkü, bunlar rast gele veya bir içtihat yapılarak söylenecek sözler değildir. Kuvvetli bir ihtimalle bu gibi sözler –en azından- Hz. Peygamber(a.s.m)'in bazı sözlerinden esinlenerek yapılan yorumlar olarak değerlendirilebilir.

  Darimî'nin yaptığı rivayette Hz. Abdullah b. Mesud şöyle demiştir:

  "Daha ortadan kaldırılmadan Kur'an'ı çok okuyun." –Oradakiler: 'Diyelim ki, Mushaflar kalkacak, ya insanların ezberinde olan Kur'an ne olacak?' diye sorduklarında, Abdullah: 'Bir gecenin sabahında kalktıklarında, tam bir fukara (Kur'an fakiri) olacak, ezberlerindeki 'lailahe illallah'ı bile unutmuş olacaklar. Artık Cahiliye devrinden kalma sözler ve şiirlerle uğraşacaklar" Diğer bir rivayette ise, şöyle demiştir: "Kur'an'ın üzerinden öyle bir gece gelip geçecek ki, ne Mushaflarda ve ne de insanların ezberinde bir tek ayet bile kalmayıp ortadan kalkmış olacak" (Darimi, Fadaâilu'l-Kur'an, 4).

  Yusuf Nebhanî "Huccetullahi ala'l-âlemin" adlı eserinde "Kıyametin büyük alametlerinden biri de Kur'an'ın ortadan kalkmasıdır" şeklindeki bir başlık altında - Deylemî'den naklen- Hz. Huzeyfe ve Hz. Ebu Hureyre'nin şöyle dediklerini belirtmiştir:

  "Kur'an'ın üzerinden öyle bir gece geçecek ki, insanlar sabahladıklarında, insanların içlerinden/kalplerinden/hafızalarından/ezberlerinden bir tek ayet bile kalmadan hepsi silinmiş olacaktır". (Nebhanî, Huccetullahi ala'l-âlemin, s.847).

  Abdullah b. Ömer ise şöyle demiştir: "Kur'an geldiği yere dönmeden kıyamet kopmaz. Şöyle ki; Kur'an, Arşın etrafında arı vızıltısı gibi bir vızıltı çıkarır. Aziz ve Celil olan Rab: 'neden böyle (adeta inler gibi) ses çıkardığını sorar. Kur'an: 'Ben Senden çıktım, şimdi yine sana döndüm. Çünkü, artık okunuyorum fakat benimle amel edilmiyor' der. İşte o zaman Kur'an kaldırılmış olur". (Nebhanî, a.g.e, s.847).

  Bu rivayetleri kıyametin son alametlerinin gerçekleşmesinden ve kıyametin kopması başladıktan hemen sonra Kuran'ın kaldırılacağı şeklinde anlamak daha uygun olacaktır.
  Selam ve dua ile
 2. Ziyaretçi

  kuran'ı Kerim yok olmayacaktır ta ki kıyamet gününe dek
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kuranı kerimin silineceği hakkındaki bilgi kuranda ve peygamber efendimizin hadislerinin hiç birinde rastlanılmamıştır. ancak bazı sahabeler kuranın yok olacağını hatta yok olmadan okunması gerektiğini belirtmişlerdir.
+ Yorum Gönder