+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Kabir Nur Namazı Diye Bir Namaz Var Mıdır?Varsa Nasıl Kılınır? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Kabir Nur Namazı Diye Bir Namaz Var Mıdır?Varsa Nasıl Kılınır?
  Kabir Nur Namazı Diye Bir Namaz Var Mıdır?

  kabir-nur-namaz-.jpg

  Soru
  kabirnur namazi diye bir namaz var mi? varsa ne zaman ve nasil kilinir?


  Hadis kitaplarimiza ve Rasûlüllah Efendimiz (sav)`in yasayis tarzini anlatan kitaplara baktigimizda, yer yer degisik kelimeler içermekle birlikte söyle bir hadis-i serifin oldugunu görürüz:

  "Allah Rasûlü vitirden sonra oturarak iki rekat namaz kilardi" Bazi rivayetler bunu "bagdas kurarak" diye de verir (Müslim). Beyhakî de:

  "Gece de onüç rekât namaz kilardi. Dokuz rekâti ayakta kilar ve onlarda vitir yapardi. Iki rekât da oturarak kilar, secde yapmak istediginde ayaga kalkip rukû yapar ve secdeye giderdi. Bunu vitirden sonra yapardi".

  Diger bir rivayette:

  "O iki rekâtta oturarak kiraat ederdi", bir digerinde:

  "Bu iki rekâtta (kul yâ-eyyühelkâfirûn ve izâ zülzilet-il ardu) sûrelerini okurdu" ilaveleri de vardir. Hatta bazi haberlerde:

  "Yatagina yatmak istedigi zaman oraya emekleyerek gider ve uyumadan önce yataginin üzerinde iki rekât namaz kilardi, bu rekâtlarda (Izâ zülziletilardu ve Tekâsür) sûrelerini okurdu" denir (Beyhakî, es-Sünenül-kübrâ, NI/32; Gazâli, Ihyâ, I/196). Az farkla bu hadisleri Ahmed bin Hanbel (Müsned, V/260; VI/299), Ibn Mâce (Ibn Mâce, ikâme,125), Tirmizî (Tirmizî, vitir,13), Darimî (Darimî, salat, 215) ve Dârekutnî de (Derekutnî, N/6251) rivayet etmislerdir.

  Ibnü`l Kayyim ise bunlari degerlendirirken sunlari söylemistir:

  "Rasulüllah gece namazini üç türlü kilardi:1- Ayakta. En çok yaptigi da budur. 2- Kiraati oturarak, rükü`u da oturarak. 3- Kiraati oturarak ve kiraattân az bir miktar kalinca kalkip rükü`u ayakta iken. Bu üç türlü kildigida dogrudur" (Ibn Kayyim, Zâd, I/110).

  Ancak Imam Mâlik bu iki rekât namazi kabul etmez; Imam Ahmed de: "Ben kilmam ama, kilana da mani olmam, der. Çünkü Gece son kildiginiz namaz vitir olsun" diye bir hadis-i serif vardir. Onlar bu namazi bu hadise uymuyor sayarlar. Bir grup alim de Rasulüllah`in bu iki rekâti sirf, vitirden sonra da namaz kilmanin caiz oldugunu göstermek için kilmistir görüsündedir.

  Bu iki rekât, sünnet gibi degerlendirilmeli ve vitrin (son namaz vitir olmakla beraber) tamamlayicisi görülmelidir. Çünkü vitir, -özellikle de vacip sayanlara göre- müstakil bir ibadettir. Binaenaleyh, bu iki rekât tipki aksamin sünneti gibi olmus olur. Zira o da gündüzün vitri (tekli namazi)`dir. Ve sondaki sünneti onun tamamlayicisidir. Yani sonunda sünnet kilmis oldugu halde kisi, son kildigim namaz aksam namazidir diyebilir. Bu iki rekât da gecenin vitrinin tamamlayicisi olmus olur ve son kilinan namaz yine vitirdir denebilir.

  Sonuç olarak böyle bir namaz kilanlara biz, bid`at isliyorlar diyemeyiz. Olsa olsa, Ahmed b. Hanbel gibi "kilmiyorum ama kilana da bir sey diyemem" deriz. Hatta Rasûlüllah`in böyle bir namaz kildigi sahih rivayetlerle sabit olmus olunca, kilanlar kilmayanlardan daha iyi yapiyorlar da diyebiliriz. Ancak bu namaza "Kabir Namazi" dendigine dair bir bilgiye, bakabildigimiz kaynaklarda rastlayamadik.

  Bu namazin ilmihallerde, -hatta fikih kitaplarinda- geçmemasi; onlarin bunu bilmediklerinden degil, sadece en önemli olup, Rasûlüllah`in hemen hemen devamli kildigi ve tavsiye ettigi sünnet ve müstehap namazlari kitaplarina almis olmalarindandir. Yoksa Rasûlüllah`in kildigi daha baska namazlar da vardir.

  Durum bu olunca söyle diyebiliriz: Farz namazlar Islam`in asgari sartidir ve kullugun ilk barajidir. Farzlarin sünnetleri (revâtip sünnetler) farzlarin koruyucusu ve mükemmellestiricisidir. Teheccüd, Duhâ (kusluk), Israk, Tahiyyetül mescid gibi müstehap namazlar Allah`a yaklastirmada etkili nafile namazlardir. Sözü edilen namaz ve benzerleri de farz, sünnet ve nafilelere tam alismis, ehli takva insanlarin firsat bulabilenlerinin yaptiklari amellerin üzerine bir de kaymak sürme kabilinden bir seydir.

  Ancak hiç namaz kilmayanlara, ara sira kilanlara, namaz borcu olanlara böyle namazlari tavsiye etme yerine, kullugun; asgari sartini yerine getirmelerini telkin etme daha isabetli olsa gerektir.
  Selam ve dua ile 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kabir nur namazı bir namaz yoktur. böyle bir namazın varlığı hakkındaki söylentiler fetvaya girer. ayrıca kabir nur namazının kılınması caiz değildir.
+ Yorum Gönder


kabir namazı nasıl kılınır,  kabir nur namazı nasıl kılınır,  kabir nur namazı,  kabir namazı,  kabir nur namazi,  kabir namazi nasil kilinir