+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Cennetin Katmanları Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Cennetin Katmanları Nelerdir?


  Cennetin Katmanları hakkında yazı


  cism-i zîhayat, telezzüzât için, hayat-i cismâniye tezgâhinin islettirilmesiyle beraber ebedîlesir.
  Ekl ve sürb ve muâmele-i zevciye, gerçi bu dünyada bir ihtiyaçtan gelir, bir vazifeye gider; fakat, o vazifeye bir ücret-i muâccele olarak öyle mütenevvi’ leziz lezzet içlerine birakilmistir ki, sâir lezâize tereccüh ediyor. Mâdem bu dâr-i elemde bu kadar acîb ve ayri ayri lezzetlere medâr, ekl ve nikâhtir; elbette, dâr-i lezzet ve saadet olan Cennette, o lezzetler, o kadar ulvî bir sûret alip ve vazife-i dünyeviyenin uhrevî ücretini de lezzet olarak ona katarak ve dünyevî ihtiyaci dahi uhrevî bir hos istihâ sûretinde ilâve ederek, Cennete lâyik ve ebediyete münâsip, en câmi’ hayattar bir mâden-i lezzet olur.
  Evet, -1- sirrinca, su dâr-i dünyada, câmid ve suursuz ve hayatsiz maddeler, orada suurlu hayattardirlar. Buradaki insanlar gibi orada da agaçlar, buradaki hayvanlar gibi oradaki taslar, emri anlar ve yapar. Sen bir agaca desen, "Filân meyveyi bana getir"; getirir. Filân tasa desen, "Gel"; gelir. Mâdem tas, agaç bu derece ulvî bir sûret alirlar; elbette, ekl ve sürb ve nikâh dahi, hakikat-i cismâniyelerini muhafaza etmekle beraber, Cennetin dünya fevkindeki derecesi nisbetinde, dünyevî derecelerinden o derece yüksek bir sûret almalari iktizâ eder.
  • Suâl: -2- sirrinca, "Dost dostuyla beraber Cennette bulunacaktir." Halbuki, basit bir bedevî, bir dakikada, sohbet-i Nebeviyede, lillâh için bir muhabbet peydâ eder. O muhabbetle, Cennette Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmin yaninda bulunmasi lâzim gelir. Halbuki, gayr-i mütenâhî feyze mazhar Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmin feyzi, bir basit bedevî feyziyle nasil birlesir?
  Elcevap: Bir temsil ile, su ulvî hakikate söyle bir isaret ederiz ki:
  Meselâ, gayet güzel ve sâsaali bir bagda, muhtesem bir zât, gayet büyük bir ziyâfet, gayet müzeyyen bir seyrangâh öyle bir sûrette ihzâr etmis ki, kuvve-i zâikanin hissedecek bütün lezâiz-i mat’umâti câmi’, kuvve-i bâsiranin hosuna gidecek bütün mehâsini sâmil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garâibi müstemil ,ve hâkezâ, bütün havâss-i zâhire ve bâtinayi oksayacak ve memnun edecek herseyi, içine koymustur. Simdi, iki dost var; beraber o ziyâfete giderler; bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat, birisinin kuvve-i zâikàsi pek az oldugundan, cüz’î zevk alir; gözü de az görüyor, kuvve-i sâmmesi yok, sanâyî-i garîbeden anlamaz, hârika seyleri bilmez. O nüzhetgâhin binden ve belki milyondan birisini kabiliyeti nisbetinde ancak zevk ederek istifade eder. Digeri ise, bütün zâhirî ve bâtinî duygulari, akil ve kalb ve his ve latîfeleri, o derece mükemmel ve o mertebe inkisaf etmistir ki, o seyrangâhtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letâifi ve garâibi ayri ayri hissedip zevk ederek,

  1 Bu dünya hayati bir oyun ve oyalanmadan baska birsey degildir. Asil hayata mazhar olan ise âhiret yurdudur. (Ankebût Sûresi: 64.)

  2 Hadîs-i serif: Buhârî, Edeb: 96; Müslim, Birr: 165; Tirmizî, Zühd: 50; Dârimî, Rikak: 71.

 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Cennetin katmanları tabi ki bu bu konuda sorabileceğimiz en sağlam kaynak kuranı kerimdir ve kuranı kerim cennetin katmanlarının olduğu anlatılmaktadır en üst katında da Allah u teala olduğu anlatılmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Cennette cehennemde yedi kattan oluşmaktadırlar. cennetin yedi katını her birine insanlar amellerine göre girerler. cennetin katmanlarının adları da o katlara girecek insanların hangi amellere sahip olması gerektiği hakkındadır.
+ Yorum Gönder


cennetin katmanları,  cennetin katmanları nelerdir,  cennet katmanları