+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Dinin Tüm Müslümanlar İçin Nasihat Oluşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dinin Tüm Müslümanlar İçin Nasihat Oluşu

  Dinin Tüm Müslümanlar İçin Nasihat Oluşu hakkında yazı  Bütün Müslümanların âlim olması, âlim olanlarının da her şeyi bilmesi mümkün değildir. Her yaştan, her renkten, her ırktan, her cinsten ve her seviyede insanıyla ümmet bir bütündür.

  Burada herkesin birbirine karşı vazife ve mes’uliyetleri vardır. İşte bunları öğrenmek, öğretmek, din ve dünyalarına ait faydalı olan şeyleri insanlara göstermek, onlara yardımcı olmak, kusurlarını örtmek, onlara eziyet etmemek, iyilikleri emretmek, kötülükleri nehyetmek, başkalarını aldatmamak, haset etmemek, hürmet, şefkat ve merhameti aralarında yaymak, kendisi için arzu ettiklerini onlar için de istemek, kendi nefsi için arzu etmediklerini onlar için de istememek, canlarını, mallarını, ırz ve namuslarını korumak ve müdafa etmek, dinin bütün Müslümanlar için nasihat oluşunun gereğidir.

  Bu açıklamalardan sonra, nasihatın din ve İslam anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. Başlangıçta ifade ettiğimiz ve bu açıklamalarla görüldüğü üzere nasihat, yaygın olarak anlaşıldığı gibi sadece “öğüt vermek” anlamında kullanılmış değildir.

  1) Nasihat dinin emirlerinden olup farz-ı kifayedir. Gücü yeten herkes, gücünün yettiği nisbette nasihatten sorumludur.

  2) Nasihat sadece “öğüt vermek” değil, dinin bütün emir ve yasaklarını ihtiva eden bir mana taşır.

  3) Müslümanlar bir imamın önderliğinde Allah, Kur’an ve Rasul inancına dayalı ümmet olma azmi, gayreti ve kararlılığı içinde bulunmak ve neticede yeryüzünde bunu gerçekleştirmekle mükelleftirler.

  4) Nasihatı kabul edilecek kişinin nasihat etmesi vacip olur. 2. Hatice
  Bayan Üye

  Din hayatın ta kendisidir. Çünkü insan sadece bu dünyaya mahsus bir varlık değildir. İnsan ebedi olarak yaşayacağı cennet veya mazaAllah cehennem biletini dini üzerinden alır.
+ Yorum Gönder