+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakları

  Erkeğin Karısı Üzerindeki Hakları hakkında yazı
  (1) Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Allah Aziz’dir, Hâkim’dir.”

  Bakara 228

  “Allah, insanları birbirinden üstün kıldığı sebeple ve (erkekler) mallarından (kadınların ihtiyaçlarına harcayıp) infak ettiklerinden dolayı erkekler kadınlar üzerinde idarecidirler”

  Nisa 34

  (2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Eğer bir insanın, başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, Allah’ın kadınlar üzerinde erkekler için yarattığı haktan dolayı kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim!”

  Ebu Davud 2140, İbni Mace 1852, Tirmizi 1168, Ahmed bin Hanbel, Darimi

  (3) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “…Şüphesiz ki ben, eğer birine, Allah’tan başkasına secde etmeyi emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim! Muhammed’in nefsi elinde olan Allah’a yemin ederim ki kadın, kocasının hakkını ödeyinceye kadar, Rabbinin hakkını ödeyemez! Eğer kadın deve üzerinde iken, kocası onunla cinsel ilişkiye girmek istese, kadın kocasına mani olamaz!”

  İbni Mace 1852

  Erkek, Kadının Cenneti Yahut Ateşidir!

  (4) Abdullah bin Mıhsan halasından şöyle rivayet etti:

  “…Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:

  −‘Sen koca sahibi bir kimse misin?’ bedi.

  Ben:

  −Evet, dedim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Ona nasıl davranmaktasın?’ bedi.

  Ben:

  −Aciz olup yerine getiremediğim işler hariç, onun isteklerini yerine getirmekten imtina etmiyorum! dedim.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Ondan nerede olduğuna iyi bak! Çünkü kocan senin cennetin yahut ateşindir!’ buyurdu.”

  Nesei İşretün’-Nisa 76, Hâkim 2/189, Ahmed 4/341, Albani Zifaf 285

  (5) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kadın beş vakit namazını kıldığı, Ramazan orucunu tuttuğu, fercini koruduğu (yani zina yapmadığı) ve kocasına itaat ettiği vakit ona:

  −‘Cennetin hangi kapısından dilersen oradan gir!’ denir.”

  Ahmed 1661, İbni Hibban 4163, Albâni Sahihu’l-Cami 660

  (6) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bir kadın, dünyada kocasına eziyet ederse, o erkeğin (cenette) hurilerden olan hanımı o kadına şöyle der:

  −Allah canını alsın! Adamı üzme! O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacak!”

  Tirmizi 1183

  Kadın Kocasından İzin Almadan Nafile Oruç Tutamaz!

  (7) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kocalarının izni olmadan kadınların nafile oruç tutmalarını yasakladı!”

  İbni Mace 1762, Ebu Davud 2459, İbni Hibban Mevarid 956, Ahmed 11759, Albani İrva 7/64, 65

  (8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kocası yanında hazır olan bir kadın, Ramazan harici bir orucu onun izni olmadan tutmasın! Kocası yanında iken onun izni olmaksızın başka birinin kocasının evine girmesine izin vermesin!”

  Ebu Davud 2458, Buhari 5278, Müslim 1026/84, Tirmizi 782, Begavi 1694, 1695, Albani İrva 2004

  Kadının Kocasının Yatağını Terk Etmesi Haramdır!

  (9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Adam, hanımını (cinsel ilişkiye girmek için) yatağına çağırdığı vakit, hanımı tandırın üzerinde bile olsa, hemen kocasına gelsin!”

  Tirmizi 1169

  (10) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kişi hanımını (cinsel ilişkiye girmek için) yatağa çağırınca hanımı deve üzerinde bile olsa inip, kocasının bu (cinsel ilişki) isteğine cevap versin!”

  Bezzar 2/181, İbni Mace 1853, Albânî Sahihu’l-Cami 547

  (11) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bir kimse, karısını (cinsel ilişkiye girmek için) yatağına davet eder, kadın da kocasına icabet etmekten imtina eder ve bu sebeple adam karısına kızgın olarak gecelerse, melekler o kadına sabah oluncaya kadar lanet eder!’”

  Buhari 3046, Müslim 1436/122, Ebu Davud 2141, Nesei İşretü’n-Nisa 84, Ahmed 7476, Albani İrva 2002

  (12) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kadın kocasının yatağını terk ederek gecelediği vakit, o kadın kocasının yatağına dönünceye kadar melekler ona lanet eder!”

  Buhari 5279, Müslim 1436/120

  (13) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir erkek karısını yatağına çağırır da kadın gelmezse, kocası ondan razı oluncaya kadar, semada olan Allah o kadına gazab eder!”

  Müslim 1436/121

  Kadın, Kocasına Başka Bir Kadını Anlatmaz!

  (14) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bir kadın başka bir kadına çıplak bedenini sürtmesin! Bir kadın başka bir kadını, kocası ona bakıp görürcesine vasıflarını anlatıp söylemesin!”

  Buhari 5315, Ebu Davud 2150, Tirmizi 2792, Tabarani Mucemu’l-Kebir 10419, İbni Hibban 4160, Begavi 2249

  Erkeğin Karısını Kıskanması Meşrudur!

  (15) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz ki Allah kıskanır ve mü’min de kıskanır! Allah’ın kıskanması; kendisine haram kıldığı bir şeyi mü’min bir kimsenin onu yapmasıdır!”

  Tirmizi 1177, İbni Hibban 293, Tayalisi 2357, Ahmed 2/343

  (16) Mugire bin Şube şöyle dedi:

  “Sa’d bin Ubade (Radiyallahu Anh):

  −Eğer karımın yanında yabancı bir erkek görürsem, onu kılıcımın geniş yüzüyle değil keskin tarafıyla vurur öldürürüm dedi.

  Onun bu sözü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e ulaştığında, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Sizler Sa’d’ın kıskançlığına taaccup mu ediyorsunuz? Allah’a yemin ederim ki, ben Sa’d’dan daha kıskancım! Allah’da benden daha kıskançtır! Allah’ın bu kıskançlığı sebebiyle açık ve kapalı bütün fuhşuyatı yasakladı!’ buyurdu.”

  İbni Ebi Şeybe 3/467/2, Buhari 6701, Müslim 1499/17, Darimi 2/149, Ahmed 4/248

  Kadın Yanına Muhannes Giremez!  Muhannes: Konuşması, yürüyüşü ve bütün hareketleriyle kadına benzeyen yahut benzetmeye çalışan erkeğe denir.

  (17) Ümmü Selleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

  “Evde hareketlerini kadına benzeten bir muhannes bulunduğu bir sırada Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ümmü Selleme (Radiyallahu Anha)’nın yanında idi. O sırada muhannes, Ümmü Selleme (Radiyallahu Anha)’nın kardeşi Abdullah bin Ebu Ümeyye (Radiyallahu Anh)’a:

  −Allah yarın size Tâif’in fethini nasip ederse, ben senin için Gaylan’ın kızına delillik ederim. O kız dört köşe ile karşılar ve sekiz köşe ile arka döner dedi.

  Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Bu bir daha sizin yanınıza girmesin!’ buyurdu.”

  Buhari 5311, Müslim 2180/32, Ebu Davud 4929, 4107, İbni Mace 1902, Albani İrva 1979

  Erkeklerin Fitnesi Kadınlar Sebebiyledir!

  (18) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı hiçbir fitne sebebi bırakmadım!”

  Buhari 5188, Müslim 2740/97, Nesei İşretü’n-Nisa 271, Tirmizi 2780, Darimi 2/147, 148, İbni Mace 3998, İbni Hibban 5967, Humeydi 546, Tabarani Mucemu’l-Kebir 416, Begavi 2242, Ahmed 5/200

  (19) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bir kadın gördü ve akabinde hanımı Zeyneb’e geldi. Zeyneb (Radiyallahu Anha) o sırada çamaşır yıkıyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacetini yerine getirdi. (Yani cinsel ilişkiye girdi) Sonra sahabelerin yanına çıkıp şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz ki kadın, şeytan suretinde gelir ve şeytan suretinde arkasını dönüp gider! Sizden biri bir kadın görüdüğü zaman hemen eşine gelsin ve onunla cinsel ilişkiye girsin! Çünkü onda olanın aynısı onda da var. Böyle yapması, onun nefsinde olan şeyi (yani kötü düşünceleri) giderir!”

  Müslim 1403/9, 10 Tirmizi 1167 2. Hatice
  Bayan Üye

  Çok güzel bir paylaşım olmuş. Erkeğin karısı üzerindeki hakkı elbette daha fazladır. Çünkü Allah'ın verdiği rızkı kazanmaya ve eve getirmeye çabalar erkek ve evi koruyup, gözetir.
+ Yorum Gönder


ibni mace 1853