+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Hutbetu’l-Hace Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hutbetu’l-Hace

  Hutbetu’l-Hace hakkında yazı


  Şüphesiz hamd, Allah içindir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülerinden O’na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

  Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve rasulüdür.

  “Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği gibi sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün!”

  Âl-i İmran 102

  “Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden korkun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde gözetleyicidir.”

  Nisa 1

  “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın! Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”

  Ahzab 70, 71

  Bundan sonra: Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir, her dalalet ateştedir.

  Muhdes: Dinden olmayan şeyin din adına çıkarılmasıdır.

  “Hutbetu’l-Hace” İsmiyle meşhur olan bu duayı, Cuma hutbelerinde ve tüm konuşmalarında okuyan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizzat ashabına da öğretmiştir.

  Müslim 867, Nesei 3/188 2. Hatice
  Bayan Üye

  Herhangi helal bir işi yapmak istediğinizde, o işe başlamadan önce söylenmesi meşru kılınmış olan dualardan birisi Hutbetu’l-Hace'dir. İçerisinde ayetlerin olduğu bir duadır.
+ Yorum Gönder