+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Sahabe Sevgisi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sahabe Sevgisi Hakkında Bilgi
  Sahabe Sevgisi konusunda yazı..

  Sahabi, sohbet kökünden türetilmiş bir kelime olup, arkadaş, yârân, beraber bulunan manalarına gelmektedir Istılâhî manası ise Müslüman olarak Allah Rasülünü görüp az dahi olsa onun sohbetinde bulunan ve bu iman içinde vefat eden kişiye sahabi denir Esasen, sahabe tanımında farklı görüşler de ileri sürülmüştür; kimisi bir yıl Efendimizle beraberlik şartı aramış, kimisi Onunla savaşa çıkma şartı, kimi de Onun sohbetinde bulunup Ondan bir hadis-i şerif rivayet edebilecek yaş ve olgunlukta olma şartını aramıştır Ama genel ulema arasında tercihe şâyân görüş başta verdiğimiz tariftir..


  Sahabe-i Kiram genel manada Muhacir ve Ensar olarak iki guruba ayrılmaktadır Sahabi içinde de çeşitli sıralamalar ve değerlendirmeler olmakla birlikte, genel olarak bu iki kategori ortaya konmaktadır Muhacir, Mekke’den Medine’ye hicret eden veya genel olarak diğer yerlerden Mekke’nin fethine kadar Medine’ye hicret eden sahabiye denmektedir Mekke’nin fethine kadar böyle bir hicret, imanın bir rüknüydü ve biatlar da bunun üzerine alınıyordu Mekke’nin fethinden sonra ise artık bu şekilde hicret sona ermiş; Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam)’ın ifadesiyle onun yerini cihat ve hicret niyeti almıştır..

  Ensar da ‘nasr’ kökünden türemiş yardım edenler manasına bir çoğul kelimedir Asıl olarak Medine’de bulunan Evs ve Hazrec kabilelerini içine alır Efendimiz (Sallallahü aleyhi vesellem), hicretten sonra hem kendisine hem de bütün Muhacirîn’e çok büyük fedakârlıklarda bulunup yardım eden bu insanlara ‘Ensar’ dediğinden bu kelime onlar için bir özel isim halini almıştır.

  Hadis-i şerifte sahabe sevgisi, hususiyle Ensar sevgisi imanın bir delili olarak zikredilmektedir Burada maksat, imanı sadece Ensar’ı sevmeye hasretme değildir Belki asıl maksat Ensar sevgisinin sadece müminin kalbinde olabileceği, münafığın kesinlikle onları sevemeyeceği hususudur Bu manada Allah Resulü (Aleyhissalâtü vesselam), “Ensarı ancak mümin sever; ondan ancak münafık nefret eder” buyurur Aslında Ensar için söylenen bu hususiyet bütün sahabe için de söz konusudur Efendimiz (Aleyhissalâtü vesselam), hem ferdî manada hem de umumi manada muhacir için de aynı şeyleri ifade eder Nitekim Hazreti Ali için “seni ancak mümin sever; senden de ancak münafık nefret eder” buyurmuştur.. 2. Meryem
  Bayan Üye

  sahabeler kadar mutlu kim olabilirki onlar hem peygamberimizle konuşmuş onun mübarek yüzünü görmüş onun sözlerinden faydalanmış değerli insanlardır
+ Yorum Gönder