+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Kur’an-ı Kerim’de Basiret Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kur’an-ı Kerim’de Basiret
  Kur’an-ı Kerim’de Basiret


  ‘Basiret’, görme, görüş, idrak etme, bir şeyin iç yüzünü bilme, doğru ve ölçülü bakış, uzağı görebilme ve önceden sezgi anlamlarına gelmektedir.  Kur’an-ı Kerim’de genel olarak ‘görme’ anlamının yanında özellikle ‘hakikati keşfetme, doğru yolu tanıma, hidayete erme, gerçeği yanlıştan, hakkı batıldan ayırma yeteneği’ anlamlarında kullanılmış ve bu bakımdan manevi körlük ve sapıklığın zıddı olarak gösterilmiştir.  Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

  “De ki: Kör insanla gören insan bir olur mu? Artık hiç düşünmez misiniz?” [67]  “Bu iki grubun örneği, kör ve sağır ile gören ve işitenin durumu gibidir; hiç bunlar birbiri ile eşit olurlar mı? Artık düşünmez misiniz?” [68]  “Her kim bu dünyada körlük ettiyse, o artık ahirette de daha kör ve gidişçe daha şaşkındır.” [69]  “Sen körleri de, sapıklıklarından hidayete erdirecek de değilsin!

  Sen ancak âyetlerimize iman edeceklere duyurabilirsin, ki onlar müslüman olup selâmet bulurlar (kurtuluşa ererler).” [70]  Aslında basiret, Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri olan ‘Basar’ın kullarındaki görüntüsüdür. Bu tecelliden nasibi olmayanların gözlerinde perde vardır. Allah (c.c.) buyuruyor: “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır.” [71]  Kur’an, küfür, nifak (münafıklık), hırs, kin gibi olumsuz inanç ve duygular yüzünden kalp gözü körleşmiş ve basireti bağlanmış kimseler hakkında körler, kalpleri olup da bununla idrak edemeyenler ve bakar körler gibi tabirler kullanır. İnananları basiretli, inkârcıları ise kör sayar. İşte âyet: “Siz onları doğru yolu göstermeye çağıracak olsanız, duymazlar ve onların sana baktıklarını görürsün de onlar görmezler.” [72]  Buradan hareketle diyebiliriz ki ‘basiret’, kavram olarak, duyular üstü bir görme anlamındadır. Bir anlamda kalbin görmesi ya da kalbin bir şeyi idrak edip anlamasıdır. Baştaki göz, fizik şartları mevcut olduğu zaman (ışık, görme duyusu, boyut, mesafe gibi) cisimleri ve eşyayı görür. Fiziki gözün bu görmesine ‘Basar’ denir. Kalp ise, bu fiziki şartlara bağlı görmenin ötesini anlayabilme, sonsuza uzanabilme yeteneğine sahiptir.

  [67] En’am sûresi, 6/50.

  [68] Hûd sûresi, 11/24.

  [69] İsrâ sûresi, 17/72.

  [70] Neml sûresi, 27/81.

  [71] Bakara sûresi, 2/7.

  [72] A’raf sûresi, 7/197. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Bir insan ne kadar çok ibadet eder ve günahtan ne kadar kaçınırsa basireti yani kalp gözü o kadar çok açık olur ama kişi ne kadar çok dinden uzaklaşır ve ve günaha meyyilli olursa basireti de o denli kapanır.
+ Yorum Gönder


kur an basiret