+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İslam Ahlakında Delâlet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İslam Ahlakında Delâlet

  İslam Ahlakında Delâlet yazısı


  ‘Delâlet’, yolunu bilmeyen ve şüphe edip soran kimseye yol göstermek, rehberlik yapmak, insanı hayırlı işlere yönlendirmek demektir.  ‘Delâlet’ eden, yol gösteren kişiye veya bir davayı kanıtlamaya yarayan şeylere ‘Delil’ denilir.  Delâlet, Kur’an’da kök ve türevleri ile sekiz yerde geçmekte olup bunların hepsinde lügat anlamında kullanılmıştır. [149]  Yol göstericisi, rehberi veya kılavuzu olmadan bilmediği bir yere gitmek üzere yola çıkan kişi varacağı noktaya ulaşıncaya kadar yolculukta zorluklar çeker. Hatta o bir takım tehlikelerle de karşılaşabilir.  Ahlâk bilginleri, delil (kılavuz) ve ‘mürşid’ seçiminde dikkatli olmayı tavsiye etmekte ve genel durumu, itikadı, yaşayışı, akıl ve Allah (c.c.)’ın emirleri doğrultusunda tartılmayan ve denenmeyen kişinin yol göstericiliğine bağlanmak doğru değildir, demektedirler. Eğer kişinin sözleri, davranışları ve çevresindekilerin tavırları dini esaslara uymuyorsa, bu kimselerin yakınına bile uğramamak gerekir.  Çünkü Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklar topluluğu olan dini esaslarla çelişen söz ve fiiller bidat’tır ve nefsanidir. Nefsanî olan söz ise yararsız isteklere uygundur ve dolayısiyle de şeytanidir.  [149] Şamil İslâm Ansiklopedisi. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Delalet aslında bir durumun ne anlama geldiğini açıklamadır. Herhangi beklenmedik bir durum yaşayıp yaşadıklarını bir türlü tanımlayamayan insanların yaşadıkları duruma açıklık getiren kişi olayın ne anlama geldiğini açıklayarak neye delalet ettiğini anlatmaktadır.
+ Yorum Gönder