+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve Oniki İmam Sevgisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve Oniki İmam Sevgisi


  Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve Oniki İmam Sevgisi hakkında bilgi


  Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve Oniki İmam Sevgisi.jpg

  Bilindiği üzere Alevilik Hz. Ali, Ehl-i Beyt ve Oniki İmam sevgisine dayanır. Ehl-i Beyt sözcük olarak ev halkı demektir. Ev halkı yani Ehl-i Beyt Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. Ehl-i Beyt halk arasında Pençe-i Al-i Abâ olarak da adlandırılır.

  Oniki İmamlar, Alevilerin Hz. Muhammed’den sonra önder olarak tanıdıkları Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın soyundan gelen kişilerdir.Oniki İmamların adları sırasıyla şöyledir:


  1- İmam Ali
  2- İmam Hasan
  3- İmam Hüseyin
  4- İmam Zeynel Abidin
  5- İmam Muhammed Bakır
  6- İmam Cafer Sadık
  7- İmam Musa Kazım
  8- İmam Ali Rıza
  9- İmam Muhammed Taki
  10-İmam Ali Naki
  11-İmam Hasan Askeri
  12- mam Mehdi

  Alevilere göre müslümanlar Hz. Muhammed’den sonra 73 fırkaya ayrılacaklar ve Ehl-i Beytin, Oniki İmamların yolundan gidenlerin dışındakiler cehenneme gideceklerdir. Ehl-i Beytin, Oniki İmamların yolundan gidenler Fırkayı Naciye veya Güruh-u Naci olarak adlandırılır.

  Demek ki Ehl-i Beyt sevgisi Aleviliğin esasını oluşturur. Tevella ve teberra anlayışı da bu sevgiden kaynaklanır. Tevella Ehl-i Beyti, Oniki İmamları, Ondört Masumları, Onyedi Kemerbestleri ve onların yolundan gidenleri sevenleri sevmek, teberra ise onları sevmeyenleri sevmemektir.

  Ondört Masum

  Muhammed Ekber, Abdullah b. İmam Hasan, Abdullah b. İmam Hüseyin, Kasım, Zeynelaba, Kasım b. Zeynel-abidin, Ali Eftar, Abdullah b. İmam Cafer Sadık, Yahya el-Hadi, Salih, Tayyib, Cafer b. Muhammed Taki, Cafer b. Hasan Askeri, Kasım b. Muhammed Taki.

  Onyedi Kemerbest

  İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hadi-i Ekber, Abdülvahid, Tahir, Tayyib, Türab, Muhammed Hanefi, Abdurrauf, Ali Ekber, Abdülvahab, Abdülcelil, Abdurrahim, Abdülmuin, Abdullah Abbas, Abdülkerim, Abdüssamed
 2. Fatma
  Administrator

  Kendisine uyulan kişi, önder anlamına gelen “imam kelimesi” geniş anlamıyla din işlerinde toplumun uyduğu kimsedir. Hz. Muhammed kendisinden sonra gelecek halifelerin sayısını 12 olarak belirtmiştir. Ehl-i Beyt'ten Ali ile başlayan On İki İmam; Muhammed'in torunlarından Hüseyin bin Ali'nin soyundan devam eder.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Alevilik hazreti ali, ehli beyti ve on iki imam arasındaki sevgiye dayanmaktadır. alevilikteki bu on iki imam ve isimleri; imam ali, imam hasan, imam hüseyin, imam mehdi, imam hasan askeri, imam muhammed taki, imam ali naki, imam ali rıza ,imam musa kazım , imam zeynel abidin, imam muhammed bakır, imam cafer sadıktır.
+ Yorum Gönder


hz ali,  on iki imam sevgisi,  hz hasan,  hz hüseyin ve hz hasan