+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Nuh Tufanı Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Nuh Tufanı Hakkında

  Nuh Tufanı genel bilgileri

  Nuh Tufanı.jpg


  Tufan, bir çok yerel efsaneye ve kutsal kitaplara göre Allah tarafından bir kavmi, milleti ya da tüm insanları cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felaket. Tufan'ın detayları farklı kültürlerde farklılıklar arzetmekle beraber en çok bilinen şekli Nuh Tufanı'dır. Tufan yalnızca kutsal metinlere özgü bir kavram değildir; kutsal metinlerden önce de mevcut bulunan, pek çok mitoloji, masal, inanışlarda yer etmiş bir kavramdır. Birçok kültürde büyük felaketlerden bahsedilir. Bunu Heraklitus, Empedokles, Platon ve Aristoteles, "geçmişte insanlığın uğradığı su ve ateş felaketleri" olarak ifade etmişlerdir. Pisagor’a göre insanlık, böyle 6 “doğal afet dönemi” geçirmiştir. Aynı şekilde Maya kültüründe de insanlığın geçirdiği çağları birbirinden ayıran, birçok büyük felaket dönemi yaşanmış olduğu belirtilir.Tufandan söz eden kültürlerden bazıları ve değindikleri tufanlar şunlardır: Tevrat ve Kur'an’da sözü edilen Nuh Tufanı. Sümerler’in Gılgamış efsanesindeki tufan. Berossus’un aktardığı Sisithrus dönemindeki tufan. Eski Mısır geleneğinde tufan. Platon’dan aktaran Strabon’un sözünü ettiği, kiklopların yaşadığı “devre”deki tufan. Hint geleneğinde son Manu tufanı. Hint geleneğinde İsi ve İswara tufanı. Sabiî geleneğinde tufan. (Sabiî geleneğine göre, dünya bugüne dek üç büyük felaket dönemi geçirmiştir.) Kuzey ve Güney Amerika mitolojilerindeki tufan (Maya ve İnka gelenekleri, Hopi, Algonkin ve Tupinamba kızılderilileri gelenekleri) İrlanda’nın Kelt geleneklerinde ve Kuzey Avrupa efsanelerinde belirtilen tufan. Grek mitolojisindeki Deukalion tufanı. Endonezya ve Melanezya geleneklerinde tufan. Afrika geleneklerinde tufan. Kuzey Asya ve Orta Asya geleneklerinde tufan.
 2. Hatice
  Bayan Üye

  Hz Nuh'un bu büyük olayı asla bir hikaye değilir çünkü Kur'an'da geçmektedir. Bu büyük olayda hz Nuh'un oğlu Kenan, babasının tüm ısrar ve davetlerine rağmen iman etmedi.
+ Yorum Gönder