+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda 4 büyük meleğin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  4 büyük meleğin görevleri nelerdir
  4 büyük meleğin görevleri nelerdir  4 büyük melek 1-cebrail 2-azrail 3-mikail 4-israfil melekleridir cebrail vahiy alır azrail can alır mikail tabiat olayları ile ilgilenir israfil ise sura üflemekle görevlendirilmiştir.
  Bu dört meleğin baş harfleri Camiyi oluşturmaktadır.

  4 büyük melek hakkında bilgi.jpg

  Dört büyük melekten birinin ismi olup, peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir Kur’an’da bu meleğin ismi Cibrîl, Rûhu’l-Kudüs, Ruhu’l-Emîn, Ruh ve Resul şeklinde geçmektedir Bütün peygamberlere vahyi getiren Cebrâil’dir Kur’an’a göre o, karşı konulmayacak bir güce, üstün ve kesin bilgilere sahip, Allah nezdinde çok itibarı olan ve diğer meleklerin kendisine itaat ettiği şerefli bir elçidir Yenilmez bir kuvvet ve Allah nezdinde büyük bir makam sahibi olduğu ifâde edilmiştir: “O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi (Allah’ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrâil’in) getirdiği sözdür” (Tekvir, 81/19-20)MikailDört büyük melekten biri olup, tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir Kelime olarak, “Allah’ın küçük ve sevgili kulu” anlamına gelen Mikail Kur’an’ın bir yerinde Cebrail ile birlikte geçmektedir: “Her kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikâîl’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır” (Bakara, 2/98),İsrafil
  Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilen İsrafil, dört büyük melekten biridir Bir hadıste İsrâfil, sahib-i karn (sûr’un sahibi, borunun sahibi) olarak isimlendirilmiştir (Tirmizî, Kıyamet, 8) İsrafil sûr’u iki defa üfleyecektir Birinci defa üfürdüğünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacaktır: “Sûr’a üfürüleceği ve Allah’ın dilediği kimselerden başka, göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla Hepsi de boyunlarını bükerek O’na gelirler” (Neml 27/87); “Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur” (Hakka, 69/13-15) İkinci defa üfürdüğünde, bütün insanlar tekrar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere sevk edileceklerdir: “Sûr’a üfürülür Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler” (Yasin, 36/51)Azrail
  Dört büyük melekten birinin ismi olup ,insanların canını olmakla görevlidir Bu melek Kur’an ve sahih hadislerde, Azrâîl ismiyle değil, melekü’l-mevt (ölüm meleği) şeklinde geçmektedir “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” (Secde 32/11) Her insanın canını almakla görevli bir ölüm meleği vardır Azrâîl bu meleklerin başıdır: “Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde kusur etmezler” (En’am, 6/61, A’raf, 7/37)
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Dört büyük meleğin görevlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz

  Cebrail: peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.
  Azrail: insanların canını olmakla görevlidir.
  Mikail: tabiat olaylarını düzenlemekle görevlendirmiştir.
  İsrafil: Allah’ın emri ile kıyamet kopacağı zaman sûra üflemekle görevlendirilen bir melektir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyette yer alan dört büyük meleğin isimleri ve görevler:
  cebrail: allahtan gelen vahiyleri peygamberlere iletmek.
  israfil: kıyamet gününde sur borusunu üflemek.
  mikail: tabiat olaylarını düzenlemek
  azrail: allahın emriyle vakti gelenlerin canını almak.
+ Yorum Gönder


dört büyük melek,  4 büyük melek