+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İslam öncesi güney Arabistanda kurulan devletler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İslam öncesi güney Arabistanda kurulan devletler nelerdir
  İslam öncesi güney Arabistanda kurulan devletler


  Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ilki sayılan Main Devleti’nin kurucuları Kahtanilerdir. Bu devlet hakkında Yunan tarihçileri bilgi vermekte ve Minaei sözünün Mekke yakınındaki Mina’yı ifade ettiğini kuvvetli bir ihtimal olarak görmektedirler.

  Seba (Sebe) Devleti (M.Ö.700-115)

  Sebalilann Hz. Nuh’un oğlu Şam’ın torunlarından Kahtan’ın neslinden geldiği söylenmektedir. Yunan tarihçilerinden “Strabon ve Erathostenes” Sebalilann başkentinin Maryaba olduğunu ve Mainlilere komşu olduklannı belirtirler.

  Seba adı M.Ö. VII. yüzyıldaki kaynaklarda ve hiyeroglif tabletlerinde geçmektedir. Sebalilann Asürlulara bağlı olduklan ve sonralan Ma’rib şehrini alarak başkent yapaktan anlaşılmaktadır.
  Sebalilann, ticaret ile uğraşmaları sonucu çok zengin bir ülke haline geldiği belirtilmektedir. “Seba Melikesi” olarak şöhret bulan kraliçeleri Belkıs’tır.

  Himyeri Devleti (M.Ö.115M.S.525)

  Himyeri Devleti’nin kurucusu Kahtanilerdi. Himyeri sülalesi, önce, Reydan şehrine hakimdi. M.Ö. 115 yılında Seba’yı yağma ederek Marib’i ele geçirmişlerdir.Seba ve Zu Reydan sanını kullanmaya başlayan Hükümdarları, Yemen ve Hadramut’u alınca ünü büyümüştür.

  521 yılında başkanlan ZuNuva’nın yönetiminde Habeşlilere karşı ayaklanıp Hristiyanlara da epey zulmettiler. En nihayet Habeş kralının gönderdiği orduya yenildiler (525).Habeş komutanlanndan Ebrehe ile Eryat, Yemen’i ele geçirdi. Eryat’ ı öldüren Ebrehe, Hicaz’daki kutsal bina Kabe’yi yıkmak için önüne çıkan kuvvetleri yenmiş (570), fakat Mekke’ye giremeden ordusu felakete uğrayarak mahvolmuştur.

  Ebrehe’nin iki oğlundan sonuncusu çok zalim olduğundan Yemenliler, Himyeri soyundan Seyf ile anlaştılar. Seyf Sasani şahı Adil Nuşirvan’ın da yardımını alarak Yemen’e yürüdü. Yemen Habeş boyunduruğundan kurtuldu. Seyf de iranlıların Yemen valisi oldu. Öldürülmesinden sonra da Yemen’de iranlı valiler dönemi başlamıştır
  .
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İslam öncesi güney arabistanda iki devlet kurulmuştur. bu iki devlet ; seba devleti ve himeyra devletidir. seba devletinin kurucularının hazreti nuhun soyundan geldikleri sanılmaktadır. himeyra devletinin kurucularıda kahtanilerdir.
+ Yorum Gönder