+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Türk Islam Bilginleri Islamiyetin Yayılışına Ne Gibi Katkılar Sağlamıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk Islam Bilginleri Islamiyetin Yayılışına Ne Gibi Katkılar Sağlamıştır

  Türk islam bilginleri islamiyetin yayılışına ne gibi katkılar sağlamıştır hakkında bilgi


  Türklerin İslam dinini kabul etmeleri dünya tarihinde önemli bir dönüm noktasıolmuştur Müslüman Türkler karışıklık içindeki İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir 1000 yıl boyunca İslamiyet'in bayraktarlığını yapan Türkler, İslam dünyası tarafından hala lider millet olarak görülmektedir

  Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri hem İslâm âlemi hem de dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur Türkler, karışıklık içinde bulunan İslâm dünyasının koruyuculuğunu üstlendiler Selçuklular, Abbasi halifelerini himaye ettiler Batıda Haçlı Seferleri'ne, doğuda Moğol akınlarına karşı Türkler tarafından set oluşturulmuş, böylece İslâm dünyası dağılmaktan kurtulmuştur
  yakın bir süre Türkler, Müslümanlığın bayraktarlığını yapmıştır Gazneli Mahmud'un Hindistan'a kadar yaptığı seferler sonucunda Müslümanlık Hindistan'a kadar ulaşmıştır Böylece yakın dönemlerde kurulan Pakistan ve Bangladeş'in temelleri atılmıştır Osmanlı döneminde ise Türkler Balkanlar'a yerleştiler Arnavutlar, Bosna-Hersekliler (Boşnaklar) bu dönemde Müslüman oldular
  İslâm alemi de Türklerin katılmasıyla bünyesinde taze bir kan buldu. Türkler İslâm'ı kendileri için bir 'Milli Din' olarak kabul ettiler bütün benlik ve samimiyetleriyle bu dine sarılarak 11. yüzyıldan itibaren İslâm dünyasının bütün düşman kuvvetlerine karşı korunması işini tek başına yüklenmiş oldular.

  ANADOLU'YA İSLAMİYETİN GİRMESİ VE MALAZGİRT SAVAŞI
  Türkler İslâm'a girdikten sonra bu uğurda hiçbir fedakârlıktan çekinmeden bütün varlıkları ile Müslümanlığa hizmet ettiler. Müslümanlığın dünyaya yayılması görevini Araplar'dan sonra Türkler üstlenmiş ve bunu başarı ile devam ettirmişlerdir. Türkler doğuda Asya kıtasının birçok bölgelerinde Müslümanlığın yayılmasına hizmet ettikten sonra batıya yönelmişlerdir. Malazgirt Zaferi Türk ve İslâm tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu zafer Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslâmlaşmasını sağlamış İslâm Dinî'nin batıya doğru yayılmasını hızlandırmıştır. İstanbul'un Müslüman Türkler tarafından 1453 tarihinde fethedilmesi ile Türk Milleti'nin önderliğinde yüzyıllarca sürecek olan 'Müslümanlığın Altın Çağı' başlamış oluyordu.
  Türk Milleti gittiği ülkelere İslâm medeniyetini İslâm adaletini ve ahlâkını götürmüştür. Türklerin idaresinde sadece Müslümanlar değil diğer dinlerden olan milletler de huzur ve güvenlik içinde yaşamışlardır.

  Türkler Müslümanlığın iç ve dış düşmanlara karşı korunmasında büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. İslâm'ı içten yıkmak isteyen ve bu amaçla Müslümanlar arasında yanlış inançlar yaymaya ve bölücülük yapmaya çalışanlara karşı Müslümanlığın özünü korumuşlardır.

  Bizanslıların Müslümanlara yaptığı saldırılara ve özellikle haçlı seferlerine karşı Türk Milleti'nin kahramanca savaşması İslâm ülkelerini çok büyük tehlikelerden kurtarmıştır. Büyük sel felaketleri gibi İslâm ülkelerine yönelen Haçlı ordularını Türkler durdurmamış olsaydı İslâm dünyası kendisini savunamayacak ve son derece olumsuz neticeler alacaktı.

  TÜRK MİLLETİ'NE VERİLEN ŞEREFLİ GÖREV
  Müslümanlığın korunması gibi şerefli bir görevi yüce Allah Türk Milleti'ne nasip etmiş milletimiz de bu uğurda temiz kanlarını akıtarak canlarını seve seve vererek görevini yerine getirmiştir. Türklerin İslamiyet davasına sahip çıkmaları sonucunda ortaya son derece değerli bir İslam kültür ve medeniyeti çıkmıştır. Bu kültürün oluşmasıyla ilimde sanatta birçok değerli eserler meydana getiren alimler ve sanatkarlar yetişmiştir. Örnek vermek gerekirse;

  -Müslümanlığın temiz inançlarının savunucusu ve İtikad'da Maturidi Mezhebinin kurucusu Ebû Mansur Maturidi
  -Peygamberimizin mübarek sözlerinin toplandığı ünlü "Sahih-i Buhari" kitabını meydana getiren Muhammed b. İsmail Buhari
  -Büyük İslâm düşünürü ve bilgini İmam-ı Gazali
  -Tüm dünyada tanınan İslam düşünürü Mevlâna Celaleddin-i Rumi.
  Bunlar Türk Milleti'nin yetiştirdiği çok sayıda büyük din bilgininden sadece birkaçıdır.
  Bizlere kütüphaneler dolusu çok kıymetli eserler bırakan ve adlarını burada sayamayacağımız pek çok Türk bilgini vardır.
  "Türk dilini öğreniniz çünkü Türklerin çok zaman sürecek bir hâkimiyetleri vardır." Kaşgarlı Mahmud
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Türklerin islamiyeti kabul etmeleri dünya tarihinde önemli değişikliklere neden olmuştur. çünkü türklerin sahip oldukaları devletler her zaman güçlü olmuştur. bu da islamiyetin yayılmasına hız kazandırmıştır. ayrıca türk islam bilginlerinin yaptıkları önemli buluşlar islamiyetin daha fazla tanınmasına vesile olmuştur.
+ Yorum Gönder


türk islam bilginleri islamiyetin yayılışına ne gibi katkılar sağlamışlardır,  islamiyete katkı sağlayan büyük türk alimleri,  türk islam bilginleri islamiyetin yayılmasına katkıları,  türk islam bilginlerinin islamiyete katkısı,  türk-islam bilginleri islamiyetin yayılışına ne gibi katkı sağlamıştır,  türk islam bilginleri islamiyetin yayılışına ne gibi katkılar sağlamıştır