+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda El-Müheymin Esması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  El-Müheymin Esması

  Esmaül Hüsna El-Müheymin


  Sadece Allahü Teâlâ'ya ait isimlerdendir. Gö rünen ve görünmeyen, bilenen ve bilinmeyen her yaratılanın ömrünü, rızkım, amelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören anlamlarına gelmektedir. Allah, yarattığı mahlûkatının amellerini, rızıklarrnı, ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak Odur. Hiç bir zerre, hiçbir lâhza, Onun bu lütuf ve atıfetinden boş değildir.

  Allah, asilerin de isyanlarından ve hak ettikleri cezadan bir şey artırmaz. Allah, cehennem ehlinin azabını "ceza" (amellerin karşılığı) olarak adlandırmıştır. Bu yüz den günah olmayan şeyin cezası (karşılığı) yoktur. Bu da Allah'ın inkarcıların ve asilerin cezalarını arttırmayacağını göstermektedir.

  Tüm evrenin kusursuz bir düzen içerisinde var olmasını sağlayan fizik yasaları, onları meydana getiren Allah'ın, kulları üzerindeki İlahi korumasına da en güzel delilleri oluştururlar.

  Bir mü'min ihlas ve samimiyetle el-Müheymin ismim dâimi surette tekrarlarsa, O'nun karşılığına nail olur. Zalimlerin kötülüklerinden emin olur. Amellerine ulaşır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  El müheymin allahın allahın sahip olduğu doksan dokuz isimlerden birisidir. el müheymin demek allahın allahın her şeyi gördüğünü ve hiç bir şeyin allahtan gizlenemeyeceği anlamına gelmektedir. bu yüzden günah işlemeden önce bir kez daha düşünmeliyiz.
+ Yorum Gönder