+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda El Aziz Esması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  El Aziz Esması


  Esmaül Hüsna El Aziz ile ilgili bilgi


  Kur"an-ı Kerîmde çokça geçen Aziz' ismi; yücelik, ululuk, güçlülük, kuvvetlilik, kudret, saygınlık' anlamlarına gelen 'izz veya izzet' kökünden gelmiş olup lügatte kıymetli, değerli, güçlü ve üstün gelen anlamlarını içermektedir.

  Yüce Allah (cc.)'ın 99 mübarek isimlerinden "biri olan el-Azîz; her zaman izzet ve şeref sahibi, her zaman galip, mağlup edilmesi düşünülemeyen; eşi ve benzeri olmayan, büyük ve küçük her şeyin O'na her zaman ihtiyacı olan anlamlarına gelmektedir.
  "Sizlere bunca açık deliller geldikten sonra yine inkâr ederseniz iyi biliniz ki, Allah Azizüir, Hakim'dir" (Bakara Sûre-2/209)
  Bir Müslüman samimi bir şekilde 'El-Azîz' ismini devamlı tekrarlarsa, insanlar arasında muteber bir konuma yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Rızkı artar ve bü tün arzulan yerine gelir
  . 2. Halit
  Özel Üye

  Kur'an-ı Kerim'de doksanbir yerde geçmektedir. Fakat hiç bir yerde tek başına zikredilmemiş; daima Esma-i Hüsna'dan diğer bir isimle beraber varid olmuştur.

  Allah'ın 'Aziz' sıfatı, O'nun hiçbir zaman mağlup edilemeyeceğini, her zaman galip olanın Kendisi olduğunu ifade eder. Allah kainatta mutlak kuvvet sahibidir ve O'ndan üstün hiçbir güç yoktur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  El aziz allahın sahip olduğu doksan dokuz isimlerinden biridir. el aziz demek allahın izzet sahibi ve karşı çıkılamaz olduğu anlamına gelmektedir. allahın karşı çıkılamaz olduğuna en güzel örnek allahın emirlerini yerine getirmeyen lut kavminin helak olması verilebilir.
+ Yorum Gönder