+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Yahudilik Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Yahudilik Hakkında Yazı


  Yahudilik


  Hz. İbrahim'le (a.s) başlayan bir tarihleri vardır. Hz. Ya-kup (a.s) peygambere İsrail de denmiştir. Hz. Yakup'un soyundan gelenlere de İsrailoğulları adı verilmiştir. Yahudilerin peygamberi Hz. Musa'dır (a.s). Yahudiliğe "Musevilik de denir. Hz. Musa'ya (a.s) Yüce Allah Sina'da "on iki emir" i vermiştir. Yahudiler bu emirleri uy-gulamamış ve Allah'ın cezasına maruz kalmışlardır. Hz. Musa'nın (a.s) vefatından sonra Yahudiler Filistin'e yer leşmiş, burada kutsal mabedi (Süleyman mabedi) in şa etmişlerdir.

  Hz. Süleyman (a.s) ile en güzel günlerini yaşayan Ya hudiler bu peygamberlerinin vefatıyla ikiye bölünmüş, Asurlular ve Babil'iler tarafından yıkılmışlardır.
  Yahudiler çoğunlukla israil'de yaşamaktadır. Dünya nın değişik bölgelerinde yaşayan Yahudiler de vardır.
  Yahudiliğin temel özellikleri:
  Allah'ın varlığına ve birliğine inanırlar.
  ® Yehova, Yahudilerin millî tanrısıdır.
  ® Kutsal kitapları Tevrat'tır. Bu kitaba Eski Ahit ve Ta da denir. Tevrat kutsal kitabın tamamı için kul lanılır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Yahudilik dinin tarihi hazreti ibrahimle başlamıştır. yahudilerin peygamberi hazreti musadır. ayrıca yahudiliğe musevilikte denilir. yahuıdilere kutsal kitap olarak tevrat gönderilmiştir. ayrıca yahudilerin en fazla bulundukları yer israildir.
+ Yorum Gönder