+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İnanç Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İnanç Nedir Kısaca
  İnanç


  ilahî dinler (vahye dayalı dinler) inanç esasları yönüyle benzerlik gösterirler. Her üç dinin inanç sisteminde tanrı, melek, peygamber, kutsal kitap, ahiret ve ölümden son ra dirilme yer alır. ilahî olmayan dinlerin (beşeri dinlerin) tanrı anlayışı genelde çok tanrıya inanma şeklindedir.

  Yahudilik tek tanrıya inanan ilk dindir. Bu inanca göre tanrı birdir. Tanrı her şeyi yaratır ve bilir. Gereksiz yere O'nun adı ağza alınamaz, resmi ve heykeli yapılamaz. Tanrının yeryüzündeki yegâne sevdiği millet Yahudiler dir. Elohim ve Yehova tanrının iki ismidir.
  Hristiyanlar tanrının yanında Hz. İsa'nın (a.s) ve Kutsal Ruh'un da tanrı olduğunu düşünürler. Hz. isa (a.s) aynı zamanda tanrının oğludur. Bu yaklaşımı, anlaşılır olsun diye, teslis (üçleme) kavramıyla izah etmiş ve bu üç öğe nin tek tanrıyı temsil ettiğini söylemişlerdir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnanç belli bir dini veya düşünceyi esas alarak ona bağlanmak anlamına gelmektedir. islam dininde kişiler inançlarının sağlamlığına göre cennet veya cehenneme gönderilir. çünkü inancı sağlam olan iyi ameller kazanmaya çalışırken zayıf bir inanca sahip olan öyle bir çabada bulunmaz.
+ Yorum Gönder