+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Diyet ve Beslenme Forumunda Gençlerde Obezite Problemi Yaşarmı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gençlerde Obezite Problemi Yaşarmı








  Gençlerde Obezite Problemi Yaşarmı kısaca







 2. Ebru
  Devamlı Üye






  OBEZİTE PROBLEMİ


  Günümüzde şişmanlık sorunun tetiklenmesinde en önemli neden; bireyin beslenme alışkanlığı ve yaşam şeklindeki değişme gelmektedir. Ayrıca hazır gıdalar ve fast food türü beslenme eğiliminin artması da obeziteyi yaygınlaştırıyor.
  Gelecek nesillerin sağlığı için; gıda- beslenme ve birey üçlüsü arasındaki ilişki çok yönlü ele alınıp incelenmelidir. Böylece şişmanlık sorununa duyarlılık artırılarak toplumun gündemine taşınması ve çözüm önerilerinin geliştirilmeleri gerekmektedir.

  Sağlık Bakanlığı’nın 2010 verilerine göre;

  Türkiye'de obez sayısı 20 milyona yaklaşmaktadır.
  Avrupa’nın en obezleşen ülkesi maalesef Türkiye’dir ve obezite ne yazık ki çocukluk yaşlarından itibaren riskli olmaya başlamaktadır
  .
  Obez bir kişinin obezite tedavi masrafı da en az 800 dolar olmakta ve ülkeye ciddi ekonomik bir yük yüklemektedir.
  Bu gerçekler ışığında; obezitenin en büyük sebebinin dengesiz beslenme - aşırı fast food tüketimi olduğu ve bu sorunun çözümünün de aile ve okullarda başlaması gerektiği göz ardı edilmemelidir.
  Beslenme davranışının iyileştirilmesi ve değiştirilmesi için aile ve okullarda “Obezite ” konusuna dikkatlerin çekilmesi, bu konuda farkındalık-duyarlılık yaratılması, bilinç oluşturulması kaçınılmazdır.
  Bu bağlamda, aile ve okul yönetimlerine büyük görevler düşmektedir.
  .Şöyle ki;
  Aileler ; öncelikle “Obezite”nin ne kadar ciddi bir sağlık sorunu olduğunu bilmeli , yaşam kaliteleri için evde, dışarıda ve okulda çocukların beslenmelerine özel dikkat sarf etmeliler. Bunun için:
  - Çocuklara düzenli öğünlerde beslenme alışkanlığı kazandırılmalı ( Günde en az üç ana öğün , üç ara öğün ) ve besin çeşitliliğine önem verilmelidir.
  - Fast food türü ( bol yağlı, tuzlu,katkı maddeli, karbonhidratlı)beslenmeden uzak tutulmalıdır.
  - Mevsiminde üretilen sebze ve meyvelerden, geleneksel yemeklerden yaralanılmalıdır.
  - Hazır, işlenmiş, gazlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.
  - Okulda kantinler ve yemekhaneler gözlenmeli, okul yönetimlerine dilekler rahatça iletilebilmeli ve gereğinde sorgulanabilmelidir.
  - Beslenme çantaları evde hazırlanmalıdır.
  - Beslenme içerikli reklamlar konusunda çocuklar uyarılmalıdır.
  -Dengeli beslenmenin yanı sıra çocuklara “Hareket ve spor” alışkanlığı kazandırılmalıdır.
  Okullarda;
  - Okul ders müfredatında “ bilinçli beslenme, sağlıklı çevre, diş bakımı ve genel sağlık..”gibi konulara yer verilmeli;
  - Okul kantinlerinde şekerli, bol yağlı, bol katkı maddeli , gazlı yiyecek ve içecekler satılmamalı;
  - Kantin raflarında “mevsim meyveleri, süt, yoğurt ve ayran … gibi gıdalara yer verilmelidir.
  - Yemek saatlerinde “kantinler” kapalı tutulmalıdır.
  - Öğretmenlerin ve velilerin gıda – beslenme bilgisini artırmaya yönelik belirli periyotlarla “seminerler “ düzenlenmelidir.
  - Okul yemek hizmetinin sağlıklı, yeterli- dengeli olması ve öğrencilerde “beslenme bilincinin” artırılması için okul yönetimleri “beslenme uzmanlarının” bilgi ve deneyiminden yararlanarak gerekli düzenlemeleri yapmalı, önlemleri almalıdırlar.





+ Yorum Gönder