+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Erzincan Şehir Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BeRaT
  Devamlı Üye

  Erzincan Şehir Tanıtımı
  Erzincan Hakkında Bilgi


  COĞRAFİ YAPI


  Erzincan Doğu Anadolu Bölgesinin Kuzey Batı bölümünde yukarı Fırat havzasında 39 02'- 40 05' kuzey enlemleri ile 38 16'- 40 45' Doğu boylamları arasında yer almaktadır İlimiz Doğuda Erzurum, Batıda Sivas, Güneyde Tunceli, Güneydoğuda Bingöl, Güneybatıda Elazığ, Malatya, Kuzeyde Gümüşhane, Bayburt ve Kuzeybatıda Giresun illeri ile çevrilidir Yüzölçümü 11903 km2 olup il merkezinin denizden yüksekliği 1185 metredir

  Erzincan'ın ilçeleri; Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü'dür

  Erzincan birinci derecede deprem kuşağı üzerindedir 1939 depreminden sonra şehir merkezi şimdiki yerinde yeniden kurulmuştur En son önemli deprem 13 Mart 1992 tarihinde rihter ölçeğine göre 6,8 şiddetinde meydana gelmiş ve 657 kişi hayatını yitirmiştir

  Dağlar, Ovalar, Akarsular ve Göller


  Erzincan ili genellikle dağlar ve platolarla kaplıdır Dağlar çeşitli yönlerde, belli bir sıra içerisinde uzanır Güneybatıdan Munzur, Kuzeybatıdan Refahiye Dağları İl sınırlarına girer Doğudan Erzurum'dan gelerek, Batıya doğru uzanan Karasu ırmağı ve kop dağları, il alanını derinlemesine, aralarında geniş düzlükler bırakacak şekilde böler  Dağlar il topraklarının yaklaşık % 60'ını kaplar Esence (Keşiş) dağları, ilin en yüksek noktasını (3549 m) oluşturmaktadır Köhnem dağı 3045 m Sipikör dağı 3010 m Mayram dağı 2669 m, Kop dağı 2963 m, Mülpet dağı 3065 m, Munzur dağları 3449 m, Kazankaya dağı 2531 m, Ergan dağı 3256 m, Dumanlı dağları 2618 m ve Coşan dağı 2976 mdir

  Erzincan ilinde ovalar, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan dağ sıraları arasındaki çöküntü alanlarında ye alır Ovalar birbirine boğazlarla bağlanmıştır Erzincan ovası, doğu-batı yönünde uzanır Denizden yüksekliği 1218 m olan ovanın uzunluğu 40 km, toplam alanı ise 500 km2dir Kuzeyinde, doğu-batı yönünde uzanan bir fay hattı vardır Kalın bir alivyon tabakasıyla kaplı olan ovada, sulu tarım yapılmaktadır Orta verimlilikte olup, buğday, şekerpancarı ve fasülye yetiştirilmektedir

  Fırat vadisinin iki yanında Sansa boğazına dek olan alandaki çok sayıda düzlükler, Tercan ovalarını oluşturur En genişi 180 km2lik, Çadırkaya (Pekeriç) ovasıdır Denizden yüksekliği 1450-1500 m olan bu ova kalın bir alivyon tabakası ile örtülmüştür

  İI toplam alanının, 1/20'sini yaylalar kaplamaktadır Güneyde Munzur dağlarının uzantıları üzerinde, özellikle Koşan dağı yöresindeki yaylalar, seyrek ve kısa otlarla kaplıdır Yer yer meşeliklere rastlanmaktadır Daha doğuda, Erzurum- Erzincan--Bingöl sınırında bulunan Cemal dağlarının, Erzincan'da kalan uzantıları üzerinde, verimli yaylalar bulunmaktadır Önemlileri arasında Çimen, Melan, ve Sarıçiçek yaylaları zengin bitki örtüsüne sahiptir

  İlin en büyük ve en önemli akarsuyu Fırat ırmağıdır Fırat 43,8 m3/sn ile 1320 m3/sn arasında değişen debisi ile sulama, enerji ve su sporları amaçlarıyla kullanılmaktadır Tercan ovalarında Fırat’a, kuzeybatıda Keşiş dağlarından çıkan, Çayırlık dere ile güneydoğuda Tuzla suyu katılır

  Tercan ovasında suların birleştiği yerden itibaren Fırat’ın en büyük kolu karasu adını almaktadır

  Erzincan ovasında Fırat ırmağı, iki yandan Mercan, Kom, Cimin, Pahnik ve Sürperen suları ile Çardaklı deresini alır Irmak, Erzincan ovsından sonra, Bağıştaş'a kadar derin bir yatak içerisinde akar Fırat, Kemaliye ilçesinde Kadıgölü suyu ile Miran suyunu aldıktan sonra, ilçenin güneydoğusunda Başpınar yakınlarında Keban barajı ile Elazığ il sınırına girer Refahiye ilçesinden çıkan suların dışındaki tüm suları bünyesinde toplar Refahiye ilçesinin suları Çukurdere aracılığı ile Kelkit çayına dökülür  Bölgedeki bütün akarsular kısa boylu sel karakteri taşıyan dere ve çaylardırİlkbahar mevsiminde eriyen kar suları ve yağan yağmurlarla kabarır, zaman zaman taşkınlara neden olurlar

  İI sınırları içerisinde coğrafi önemi olan göl yoktur Çayırlı ilçesinde Yedi göller ve Aygır gölü, Otlukbeli'de Otlukbeli gölü, Kemaliye'de Kadıgölü gibi küçük göller bulunmaktadır

  İklim  Erzincan, karasal iklim özelliğine sahiptir Ancak, yüzey şekilleri, ovaları ve dağlarla çevrili olması yer yer değişik karakterli iklimlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya dışındaki diğer tüm illerden daha ılıman bir iklimi vardır  Yıllık sıcaklık ortalamaları 16,6 oC’dir En soğuk ay olan Ocak ayı ortalamasının -3,7 oC, en sıcak ay olan Ağustos ayı ortalamasının da 23,9 oC olduğu görülmektedir Erzincan, çevre illere göre daha uzun ve sıcak yaz mevsimi yaşamaktadır

  Kış mevsiminde doğudan gelen Sibirya kaynaklı hava kütlelerinin tesirinde kaldığı için oldukça sert kış günleri yaşanmaktadır

  Yağış itibriyle, 3666 mm lik (kğ/m2) yağış ortalamasına sahip olan il, yıl içerisinde en fazla yağışı 630 mm olarak, en az yağışı 210 mm olarak almaktadır En yağışlı mevsim İlkbahar olup, alınan yağışın yüzd 41'i bu mevsimde, yüzde 22'si Sonbahar ve yüzde 15'i de Yaz mevsiminde kaydedilmektedir Kış yağışı oranı ise yüzde 22'dir Yıllık nem ortalaması ise yüzde 59'dur

  İklim açısından önemli olan, meteorolojik göstergeler istasyon bulunan ilçelere göre uzun yıllar ortalamaları olarak aşağıda gösterilmiştir

  Erzincan' da akarsu boylarında görülen kavak ve söğütlerin dışında genel olarak kısa ömürlü cılız otsu bitkiler yaygındır Ormanlar seyrek ve ortadan kalkmış durumdadır Refahiye ve Kemah çevresinde meşe, gürgen, diş budak ve sarı çama rastlanmaktadır İI topraklarının 911479 ha yaklaşık yüzde 7657 si erozyona maruzdur 2. yıldız
  Yeni Üye

  İklim ve Bitki Örtüsü; Sert kara ikliminin egemen olduğu ilde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve uzundur. Yıllık sıcaklık farkları çok yüksektir. Yıllık ortalama sıcaklık 10.6°C, en soğuk ay ocak (ortalama 23.9°C). Bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık 40.5°C (1985), en düşük sıcaklık -32.5°C (1949). 0°C’deki gün sayısı 100-110′dur. Yıllık ortalama yağış (336.6 mm), Türkiye ortalamasının altındadır. En çok yağış düşen aylar mart, nisan, mayıs (ortalama 141.6 mm), en az yağış düşen aylar temmuz, ağustos, eylül (ortalama 31.3 mm) aylarıdır. Yıllık ortalama yağışlı gün sayısının 103.5 gün olduğu ilde, kuzey, güney, güneybatıdaki dağlık kesimler, en fazla yağış alan yerlerdir. Yağışlar, kış aylarında kar biçimindedir (yılda ortalama 21 gün kar yağışlı, 41.5 gün karla, 110.5 gün donla örtülü). Rüzgârlar genelde batı-kuzey yönünde esmesine karşın, en hızlı rüzgâr yönü doğu-kuzeydoğu yönündedir.
 3. Gizliyara
  FoRuMaciL Security
  Erzincan ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayanır. İl topraklarının % 91′ini çayır, otlak ve tarım alanları oluşturmasına karşın ekili alanların bu toplam içindeki payı ancak % 10′dur. Tahıl üretiminde ilk sırayı buğday ve arpa; baklagillerden fasulye, yumrulu bitkilerden patates alır. Şekerpancarı ekimi yapılan tek endüstri bitkisi ürünüdür. Hayvan besiciliğinde önemli yeri olan yoncanın yıllık üretimi yüksektir. Karasu Irmağı’nın sulak vadi tabanlarında yapılan sebze üretimi, son yıllarda sulama ve gübreleme olanaklarının geliştirilmesi sonucu hızla artmaktadır. Ancak, üretiminin 2/3′ü il tüketimine yöneliktir (kavun, karpuz, domates, salatalık; meyvesi yenen sebzeler, baklagiller, yaprağı yenen sebzeler, soğanlı, yumru, kök sebzeler). Erzincan, meyve üreticiliğinde Doğu Anadolu Bölgesi’nin gelişmiş illerinden biridir
+ Yorum Gönder


erzincan ili tanıtımı,  erzincan tanıtım