+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Doğu anadolu bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Doğu anadolu bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır
  Doğu anadolu bölgesinde nüfus en çok nerelerde toplanmıştır.
  Nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Bunun nedeni; nüfus miktarının az, bölge yüzölçümünün fazla olmasıdır.

  Yüz ölçümü en geniş olan bu bölgemizde yer şekilleri ve iklimin de etkisi ile nüfus azdır. Nüfus bölge-de daha çok çöküntü hendekleri içindeki ovalarda toplanmıştır. Toplu yerleşme tipi görülür. Nüfus yoğunluğu, Türkiye nüfus yoğunluğunun altındadır.

  Bölgede şehirleşme oranı çok düşüktür (%28). Kırsal nüfus oranı ise çok fazladır (%72). Karadeniz Bölgesi’nden sonra kırsal nüfus oranı en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Bölgede nüfusun %80′i tarım ve hayvancılık ile uğraşır. Sa-nayi gelişmediği için diğer bölgelere Karadeniz’den sonra en çok göç gönderen bölgemizdir. Nüfus yoğunluğu bakımından son sırada yer alır.

  Bölgede kırsal nüfus şehir nüfusundan fazladır. Diğer bölglere sürakli göç verir. Bunun nedeni; iş imkanlarının sınırlı olmasıdır.

  Nüfus, bölgenin kuzey ve güneyindeki çöküntü ovalarında toplanmıştır. Erzurum, Erzincan, Malatya, Elazığ, Ağrı, Iğdır, Kars, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Hakkâri, Şırnak, Ardahan bölgedeki başlıca il merkezleridir.

  Bölgenin kırsak kesimlerinde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı kom ve mezra yerleşmeleri vardır. Kırsal yerleşim alanları küçük ve dağınık birimler hâlinde dağ etekleri ve vadi boylarına dağılmıştır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Doğu anadolu bölgesi karadeniz bölgesinden sonra en çok kırsal nüfusu sahip olan bölgemizdir. Nüfus oğunluğu en az olan doğu anadolu bölgesi en az nüfusa sahip bölgemizdir. Yüz ölçümü yeniş olan bölgede ulaşım sıkıntının olması doğu fayyı üzerinde yer alması nedeni ile en çok göç veren bölgemizdir.
+ Yorum Gönder