+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Erzurum Ormanlı Köyü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Erzurum Ormanlı Köyü
  Ormanlı Köyü


  Ormanlı köyü Türkiye'nin en yüksek ve soğuk illerinden biri olan Erzurum iline bağlıdır.Ormanlı köyünde de Erzurum iklimi olan sert kara iklimi hüküm sürer. Yılın 150 günü karla örtülüdür. Normal kış koşullarında 2-3 metre kar yağışı almaktadır. Hakim rüzgar yönü güney ve batı yönlerindedir.Allahuekber dağı eteklerinde geniş bir alana kurulu olan Ormanlı köyü genellikle tepelerden oluşan bir coğrafyaya sahiptir.

  Ormanlı köyünün kuruluşu hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte ilçe tarihi ile aynıdır. İlçe Şenkaya 1514 yılında Akkoyunlar'dan Osmanlılara geçmiştir. 1878 Osmanlı Rus harbinden sonra 1917 yılına kadar Rusların elinde kalmıştır 1917 yılında tekrar Ruslardan geri alınmıştır. 1918 yılında Ermenilerin işgaline uğramış ancak Ermenilerin doğuda mağlup edilmesiyle Misak-ı Milli sınırlarına dayanmıştır.


  Ulaşım araçları: Yolcu taşımak amacıyla iki adet minübüs bulunmaktadır. Haftanın 7 günü Akşar'a gidip gelmektedirler. Zaman zaman Şenkaya'ya da yolcu taşımaktadırlar 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Ormanlı köyü en soğuk olan Erzurum iline bağlıdır. Köyde karsal iklim hakimdir. normal kış şartlarında 2/3 metre kar görülür kar 150 gün boyunca kalmaktadır. Köyün akkoyunlulardan osmanlılara geçmiş daha sonra rusların hakimiyetine geçmiş daha sonra ermeniler tarafından işgal edilmiş son olarak misakı milli ile türk topraklarına katılmıştır.
+ Yorum Gönder