+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Tunceli ekonomik yapı Tunceli'nin Ekonomisi Tunceli ve Ekonomik Durum Göstergeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tunceli ekonomik yapı Tunceli'nin Ekonomisi Tunceli ve Ekonomik Durum Göstergeleri

  TUNCELİ' NİN EKONOMİK YAPISI  Tunceli ekonomik faaliyetler açısından Türkiye'nin geri kalmış illerinden biridir. İlde elverişsiz doğal koşullara bağlı olarak tarım alanlarının kısıtlı olması ilin ekonomik gelişmesini engellemiştir. İl topraklarının büyük bir kesiminde dağların zor geçit veren sıralar halinde uzanması 1950'lere kadar Tunceli'nin çevre illerle olan ulaşım olanaklarının çok sınırlı kalmasına ve uzun yıllar dışa kapalı ve durağan bir ekonomik yapının hakim olmasına neden olmuştur. İl ekonomisi tümüyle tarıma dayanmakla birlikte ne bitkisel üretim ne de hayvancılık gelişkin değildir.

  Tunceli 1968'de 'kalkınmada birinci derece öncelikli iller' kapsamına alınmış ve ilde 1970'lerin sonundan başlayarak birkaç kamu yatırımı yapılmıştır. İlde imalat sanayi kurmaktan çok tarımı geliştirmek amacıyla kurulan ve süt yem ile halı ipliği üretimine yönelik olarak kurulan fabrikalar ekonominin dışa kapalı ve durağan yapısını biraz kırmıştır. Ancak ilde işlenebilir hammadde kaynaklarının olmaması tarımda verimliliğin düşük olması ve sermaye birikiminin yetersiz olması nedeniyle özel sektör yatırımlarının çok sınırlı olması sanayi sektörünün de çok geri kalmasına neden olmuştur. Tunceli'de tarım ve sanayi sektörlerinin geri kalmasına bağlı olarak ticaret ve hizmet sektörleri de gelişmemiştir.
  Ekonomik ilişkiler yönünden büyük bölümü Elazığ'a bağlı olan ilde halen imalat sanayi sektöründe 10 ve daha çok sayıda işçi çalıştıran 4 adet işyeri vardır. Tunceli kent merkezinin kuzeyinde kurulacak olan Tunceli Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında imalat sanayi yatırımlarının artacağı tahmin edilmektedir.

  Tunceli'de maden yataklarının zengin olmayışı ve ormanların genelde bodur ve baltalık meşe ağaçlarından oluşması nedeniyle ilde madencilik ve ormancılık sektörleri de gelişmemiştir.

  Tunceli'de faal nüfusun temel geçim kaynağı tarım olmakla birlikte ilde ekilebilir arazilerin eğimli ve küçük parçalar halinde olması toprak kalınlığının az ve buna bağlı olarak toprak verimliliğinin düşük olması ve modern girdilerin yaygınlaşamaması nedeniyle tarım daha çok iç tüketime yönelik olmuştur. İl topraklarının % 43'ünü (336277 hektar) tarım arazileri oluşturmakla birlikte işlenen tarım arazilerinin oranı (113180 hektar) % 14.5' tir. Sulanabilir arazi miktarı 45.000 hektar olup bunun 22.882 hektarı sulanmaktadır.

  İl topraklarının % 34'ünü oluşturan çayır ve meralar yılın 4-5 ayı karlarla örtülü olmakla birlikte hayvancılık ildeki en gelişmiş ekonomik etkinliktir. Hayvan varlığının çoğunluğunu kıl keçisi ve koyun olmak üzere küçükbaş hayvanlar oluşturmaktadır.

  Tunceli doğal su kaynakları bakımından çok zengin olmasına karşın su ürünleri üretimi ve tüketimi yok denecek kadar azdır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Doğu anadolu bölgesinde yer alan Tunceli diğer Doğu anadolu illeri gibi tarım hayvancılık üzerine dayalı bir ekonomiye sahiptir. İl ulaşımı zor olması ve tarım alanlarının sınırlı olması nedeni ile kapalı bir ekonomiye sahiptir.
+ Yorum Gönder