+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Tunceli Coğrafyası Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tunceli Coğrafyası Hakkında
  Tunceli Coğrafyası Hakkında


  Tunceli il topraklarının % 70’i dağlarla % 25’i platolarla kaplı olup çok dağlık bir arâzidir. Ovaları ise il topraklarının % 5’ini teşkil eder. Anadolu’nun en yüksek ve dağlık bölgesinde yer alan bu ilin üç bin metreyi aşan dağları çoktur. Ovalar dağların arasındadır.

  Dağları: Doğu Toros Dağlarının uzantıları olan Munzur Dağları ili kuzeybatıdan Mercan Dağları kuzeyden Bağırpaşa Dağı da kuzeydoğudan bir duvar gibi çevirir. Munzur Dağları 100 km uzunluğunda olup çok az geçit verir. Munzur Dağlarının en yüksek noktaları Eğripınar Dağı (3111 m) Fekrik Dağı (3362 m) Koçgölbaşı Dağı (3339 m) Katırdağı (3129 m) Ziyarettepe (3071 m) Bağırpaşa Dağı (3293 m)dır.

  Bu dağlar arasında Birman Gediği Kadir Gediği Sefilbaba Boğazı Karagöl Gediği ve Bakire Gediği vardır.

  Pülümür’ün doğusundaki Bakır Dağından (3106 m) Erzurum Ovası ve Palandöken Dağı seyredilir. Bu dağ Tunceli’nin en sarp ve çetin yeridir. Uçurumlar 1000 m’yi bulur.

  Platoları: Munzur ve Bağırpaşa dağlarının sırtlarındaki düzlükler ilin başlıca platolarını meydana getirirler. Merkez ve Kalan yaylaları. Ovacık Pülümür ve Pertek yaylaları ilin başlıca platolarıdır.

  Ovaları: Dağlar arasında Munzur Pülümür Peri Ovacık ovaları ile Ormanyolu Çayı Vâdisi bulunur. Ovacık Ovası Munzur Dağlarının güneyinde meydana gelmiş bir çöküntü ovasıdır. Yüzölçümü 85 km2dir.

  Akarsuları: İlin en önemli akarsuyu Murâd Irmağı ile bu ırmağa katılan sulardır. Murâd Irmağı: Ağrı ilinin Aladağlar’ından doğar Tunceli’nin güneyinden geçerek Tunceli ile Elazığ sınırını çizer. Munzur Suyu: Murâd Irmağının koludur. Munzur Dağlarından iki kol hâlinde çıkar. İl merkezinden geçer güneyde Murâd Irmağına karışır. Peri Suyu: Şeytan Dağlarının batı eteklerinden çıkarak Akpazar yakınlarında Keban Baraj Gölüne dökülür. Pülümür Çayı: Avcı Dağlarının eteklerinden çıkar Pülümür ilçe merkezinden geçerek Munzur Suyuna karışır. Kalan Laç Deresi Hozat Deresi Avuşkent Deresi Geyiksuyu Deresi Ormanyolu Çayı hepsi de Keban Barajına dökülür.
  Gölleri: Tunceli ilinde tabiî göl yoktur. Türkiye’nin hâlen en büyük baraj gölü olan Keban Baraj Gölü (675 km2) Tunceli ile Elazığ arasında sınır teşkil eder. Bu baraj gölü Tunceli’nin Elazığ istikâmetinde ulaşımını kolaylaştırdığı gibi sert iklimi nispeten yumuşatmıştır. 3000 metre yükseklikte buzul vâdilerin su ile dolmasından meydana gelen Kara Göl Çerimli Gölü Kuzu Gölü Katırın ve Bağır gölleri vardır.

  İklim veBitki Örtüsü

  Doğu Anadolu’nun YukarıFırat bölümünde yer alan Tunceli ilinde sert kara iklimi hüküm sürer. Yazlar serin ve kısa kışlar uzun ve çok soğuk geçer. Aylarca soğuk sıfır derecenin altındadır. Keban Baraj Gölü civârında iklim nispeten yumuşaktır. İl toprakları aylarca karlarla örtülüdür. 2700 m’den yüksek yerler devamlı karlıdır. Senelik yağış miktarı 800 ile 1100 mm arasındadır.
  Dağların çoğu çıplaktır. Orman ve fundalıklar il topraklarının % 30’unu; çayır ve mer’alar % 40’ını teşkil eder. Ekili ve dikili saha ise % 15’tir. Dağlarda daha çok meşe ormanları vardır. Vâdi yamaçlarında çınar dışbudak ardıç gürgen ve kavak ağaçları bulunur. Mer’alarda ot boldur. Çalı tipi makiler yaygındır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Tuncelinin topraklarının % 70 dağlık %25 platolar ile kaplı arazinin %5 ni de ovalar oluşturmaktadır. Bölgenin en dağlık bölgesi olan tuncelide dağların yüksekliği 3000 metreye kadar ulaşmaktadır. Ovalar dağların arasında bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder