+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Van İlinin Tarihi Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Van İlinin Tarihi Hakkında
  Van İlinin Tarihi Hakkında


  Van ve çevresinin coğrafya ve savunma bakımından önemli bir konumu olduğu için çok eski dönemlerden beri burası yerleşim alanı olmuştur. Çeşitli arkeolojik araştırmalar sonucunda Yenitaş Çağı''ndan Kalkolotik Çağ''da ve Tunç Çağı''nın başlarında bu yöreye yerleşme olduğu kesinlik kazanmıştır. Ancak Van Urartular zamanında (M:900-600) önem kazanmıştır. O zaman adı Tuşba olan Van şehri yaklaşık 300 yıl Urartu devletine başkentlik yapmıştır. İ.Sardur Tuşba''nın özünü teşkil eden Van Kalesi''ni kurmuştur. Van adı Urartu''ca Biane adının zamanla Viane daha sonra Van''a dönüşmesinden oluşmuştur.

  Van şehri M.Ö. 2000 yıllarında Doğu Anadolu yaylasına yayılan ve dilleri Türkçe''ye benzeyen Hurriler''in merkezi bölgesi olmuştur. Hurri Mitani devletinin Hititler tarafından yıkılması sonucu Nairi (Asurlular) ve Urartular tarih sahnesinde yerlerini almışlardır. Urartular sanat dokumacılık sulama bağcılık bahçecilik ve mimari alanlarda çok ileri durumdaydılar. Bugün Urartular döneminden kalan eserler bütün ihtişamıyla ayaktadır.

  Van Kalesi güneyinde bulunan eski Van şehri

  Medler tarafından Urartu krallığına son verilmiş; Medlerden sonra Persler Mekadonyalılar Sasaniler Romalılar Bizanslılar; Van Bölgesi''nde egemenlik kurmuşlar. 1071 Malazgirt zaferinden sonra bu yöre Türkler''in eline geçmiş. Bu dönemde; Ahlatşahlılar Selçuklular İlhanlılar Karakoyunlular Akkoyunlular ve Sefeviler bölgede etkin olmuşlardır. Van Osmanlı Devleti tarafından alınarak önemli bir merkez haline getirilmiştir.
  Osmanlılar döneminde Van Eyalet statüsü kazanmış olup; 1568-1574 tarihleri arasında 12 1578-1588''de 27 sancağa sahipti. Osmanlı döneminde büyük inşa faaliyetlerine mazhar olan Van''da o dönemden kalan cami kale köprü han hamam vb. eserler bulunmaktadır.

  19. Asır''da büyüyen ve gelişen Van''da yaşıyan Ermeni çeteler dış güçlerin tahrik teşvik ve oyunlarıyla isyanlar çıkarmaya başladılar. Birinci Dünya Savaşı sırasında 20 Mayıs 1915''te Ruslar Van''ı işgal ettiler. Van''da çok sayıda yerleşim yeri Ruslar ve Ermeni çeteleri tarafından yakılıp yıkılarak yerle bir edildi. İşgal ve isyan sırasında Van''da 32.500 Müslüman Türk şehit edildi. Katliama uğrayan şehir halkının geride kalan yaşlı kadın çocukları ise muhacir olmuştur. 2 Nisan 1918''de kahraman Türk Ordusu Van''a girerek düşman işgaline son vermiştir.
  Van düşman işgali sonrasında "Bağlar Mevkii" denilen bugünkü yerine yeniden kurulmuştur. Van 1923 yılında Vilayet olmuş Cumhuriyet sonrası hızla gelişerek çağdaş bir kent konumuna ulaşmıştır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Van bulunduğu konum nedeni ile savunma amacı ile kullanılmış ve pek çok uygarlığa başkentlik yapmıştır. Van tunç çağına kadar dayanan eski bir tarihe sahip olsa da en çok önemi urartular zamanında kazanmıştır. O zaman ki adı tuşpa olan van 300 yıl urartu devletine başkentlik yapmıştır.
+ Yorum Gönder


önemli Van kenti önem kazanmıştır,  van ne zaman önem kazanmıştır