+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Doğu Anadolu Bölgesinin coğrafi özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Doğu Anadolu Bölgesinin coğrafi özellikleri
  Doğu ana dolu bölgesi coğrafi konumu çok olan bir bölgedir bu coğrafi konumun yarısından fazla dağlık yüksek dağlardan oluşmaktadır onun için yükseltisi de çok fazladır.

  Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla sınırı vardır.

  Alanı 165.436 Km2’dir. Bu gerçek alanı ile ülkemizin %21’ini kaplar ve en büyük bölgemizdir.

  Bölgeye Yurdumuzun çatısı diyebiliriz. Bölgeyi kaplayan yüksek dağlar bölgenin her özelliğini yakından etkilemektedir. Dağlar doğudan batıya uzandığı için kuzey-güney doğrultusunda ulaşım zordur. Tarım alanları azdır iklimi çok serttir. Tarım ürünleri çeşitli değildir. Sanayi ve ticareti de gelişmemiştir.

  BÖLÜMLERİ:

  1.Yukarı Fırat Bölümü

  2.Yukarı Murat Van Bölümü

  3.Erzurum-Kars Bölümü

  4.Hakkari Bölümü


  Dağları: En yüksek bölgemizdir. Ortalama yükseltisi 2000-2200 metredir. Bölgede dağlar üç sıra halinde uzanır.

  Kuzeyde: Çimen, Kop, Esence, Karasu, Allahuekber Dağları

  Ortada: Mercan (Munzur), Karasu-Aras Dağları

  Güneyde: Güneydoğu Toroslar ve Buzul (Cilo) Dağları bulunmaktadır.

  Van Gölünün kuzeyinde volkanik dağlar vardır. Bunlar Ağrı, Tendürek, Aladağ, Süphan, Nemrut Dağlarıdır.

  Düzlükleri: Kıvrım dağları arasında çöküntü ovaları vardır. Bu ovalar: Elbistan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Başkale, Hakkari, Yüksekova güneydekilerdir. Kuzeyde ise Erzincan, Tercan, Aşkale, Erzurum, Pasinler, Horasan, Kağızman ve Iğdır vardır. Tunceli ve Erzurum-Kars Platoları da diğer düzlüklerdir.

  Akarsuları: Karasu ve Murat birleşerek Fırat Nehrini oluşturur. Bu nehir Dicle Nehri ve onunla birleşen Büyük Zap Kolu ile yabancı topraklara giderek Basra Körfezinden denize dökülmektedir. Aras ve Kura nehirleri de yine başka topraklara giderek Hazar Denizine dökülmektedir. Bu akarsuların yüzey şekilleri ve engebe nedeniyle hidroelektrik enerji üretme güçleri fazladır.

  Gölleri: Van Gölü ülkemizin en büyük gölüdür ve suyu sodalıdır. Bölgenin diğer gölleri şunlardır: Erçek, Nazik, Çıldır, Hazar ( Tektonik Göllerdir), Balık, Haçlı, Nemrut (Krater Gölleri), ve Akgöl.

  Ayrıca bölgede Keban ve Karakaya Baraj Gölleri de bulunmaktadır. 2. Asel
  Bayan Üye

  •Doğu Anadolu Bölgesi’nin sınırları çizilirken şu faktörler göz önüne alınmıştır:
  •Bölgenin ortalama yüksekliğinin fazla olması;
  •Bölgenin deniz etkisinden uzak olması;
  •Bölgenin çok dağlık olması. Türkiye’nin en çok volkanik dağlarının ve en yüksek zirvelerin bu bölgede olması;
  •Bu dağlar arasında yüksek ova ve yaylaların yer alması;
  •Bütün bölgede kara ikliminin hakim olması;
  •Bölgede nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması;
  •Bölgede en önemli ekonomik faaliyetin hayvancılık olması; sanayi ve turizmin gelişmemiş olması;
  •Bölgede bulunan çok sayıda baraj sayesinde enerji üretiminin yoğun olması…
+ Yorum Gönder


doğu anadolu bölgesinin coğrafi özellikleri,  doğu anadolu bölgesi coğrafi özellikleri,  doğu anadolu coğrafi bölgesi ve özellikleri,  doğu anadolu bölgesinin corafi özellikleri,  güneydoğu anadolu bölgesi coğrafi özellikleri,  doğu anadolunun coğrafi özellikleri