+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Doğu anadolu bölgesine ait ozanlar kimlerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Doğu anadolu bölgesine ait ozanlar kimlerdir
  Doğu Anadolu da bir den çok ozan vardır ve bu azanların her birinin de farklı farklı başarıları vardır özellikle Ardahan ilimiz de çok ozan çıkmıştır hepsi de bir birinden başarılıdır.

  Doğu Anadolu Ozanları


  Ülkemizde halk şairleri ve halk hikayecilerinin en çok yetiştiği yöre Ardahan’dır bunun bir çok sebebi vardır. Başta 93 harbi olmak üzere 1877-78 Osmanlı –Rus savaşı ve bunun sonucunda 40 yıl anavatandan ayrı kalması gelmektedir.Düğün ve derneklerde saz şairleri ile halk hikayecilerimiz can kulağı ile dinlenen insanlardır. Milli acıları ebedi ve milli duyguları besleme ve doyurma isteği başta gelir. İster saz vurmayan veya Ehl-i Dil, ister saz çalan deyişler söyleyen aşık , isterse yalnız halk deyişleri ve manzume yazanlar olsun, Ardahan ili en zengin halk şairleri ve hikayecilerinin ocağıdır denebilir yüzlerce halk şairi ve hikayecisi ile Ardahan’ın ne denli büyük bir mirasın sahibi olduğu artık bütün yöreleri biliniyor ve taktir ediliyor. Bunlardan bazıları.

  1-Aşık Şenlik – 1850 yılında Çıldır’ın suhara ( yakınsu) köyünde dünyaya gelmiştir. Hiçbir eğitim almadan üstün zekası nedeniyle halk meclislerine katılarak kendisini yetiştirmiştir. Şiirlerinden bazıları, Osmanlı Rus savaşında söylediği kahramanlık türküsü.

  Ehli İslam olan işitsin bilsin

  Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

  İstese uruset neki var gelsin

  Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana


  Asker olan bölüh bölüh bölünür

  Sandınızmı Kars Kalesi alınır

  Boz atlar üstünde kılıç çalınır

  Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana

  2-Aşık Zülali – 1873 yılında Posof’un Suskap ( Aşık Zülali) köyünde doğmuştur aşıklığının yanında İstanbul da ağabeyinin yanında eğitim görmüş Arapça ve Farsça öğrenmiş. 1904 yıllarında Türkçe ve din dersi öğretmenliği yapmış.

  Devrin en önemli aşıklarından Çıldırlı Aşık Şenlik, Narmanlı Aşık Sümmani savaşların ve felaketlerin olduğu dönemin çocuğu olarak yetişti. Yaşamı boyunca çok yer değiştirmek zorunda kalması nedeniyle aşk, tabiat, gurbet,ayrılık, memleket sevgisi, yoksulluk, nasihat ,tasavvuf ve sosyal hadiseler onların şiirlerinin başlıca temasını oluşturur.

  Üstadından öğüt istersen gönül

  Var otur yanında kal ağır ağır

  Herkesin ağzından akmaz şeker bal

  Düşünde edebin al ağır ağır

  Bakarsın yok iken var olduk neden

  Vücut yavaş yavaş tam olur beden

  Çekirdek topraktan biter bir fidan

  Büyüdükçe açar dal ağır ağır


  Yöremizin ünlü iki aşığı 1890 yılında Çıldırın Suhara köyünde bir araya gelerek bir atışma yaparlar. Bu atışmanın bazı bölümleri şöyledir.

  Şenlik

  Yine fikrim hayallandı uğraşır nara ile

  Tabipsiz derdi çekerim melhemsiz yara ile

  Arz ediben gitsem eğer pirin öz diyarına

  Menzilim bin yıllık yoldur tükenmez bir ay ile

  Zülali

  Yaman baktım çekti leşker bir ulu duğra ile

  Fethetti burcu semayı döğüşür sahra ile

  Sağolmaz yara çekeriz nah-nuyi kısmette biz

  Eğerki eflatun gelse tabib-i kübra ile

  Şenlik

  Serçe şahan ile eylermi savaş

  Sana kim dediki fil ile uğraş

  Yüzünden kar yağar gözünden ateş

  Şenlik gibi kahramanı gördün mü

  Zülali

  Der Zülali dön bak önünde ne var

  Kaçılmaz dört yanın çevrili duvar

  İster olsun ağzı kanlı canavar

  Ben yırtıcı çok aslanı görmüşüm. 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  doğu anadoluda karsta pek çok ozan yetişmiştir sebebi ise orada gerçekleşen harplerden kaynaklanmaktadır iki önemli aşık ise Aşık Zülali ve aşık şenliktir
+ Yorum Gönder