+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Forumunda Selçuklu Ve Osmanlı Döneminde Ağrı Patnos İlçesi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Selçuklu Ve Osmanlı Döneminde Ağrı Patnos İlçesi Hakkında Bilgi
  Selçuklu Ve Osmanlı Döneminde Ağrı Patnos İlçesi Hakkında Bilgi

  Selçuklular ve Osmanlılar döneminde stratejik konumunun oluşturduğu şartlar: Patnos’un hep önemli bir merkez olma özelliğini ön planda tutmuştur. 1533’te Erzurum Beylerbeyliğinin Malazgirt Sancağına bağlı iken 1865’te eyalet, liva, kaza, nahiye, köy sistematiği uygulamaya konuyor. Buna göre Patnos, Erzurum Eyaleti, Bayazıt Livasının 7 kazasından biri durumuna geliyor. 1867’de “Vilayet Nizamnamesi” uygulamaya konulmasıyla Patnos; Erzurum Vilayeti, Bayazıt Sancağı, Antab (Tutak) Kazasının bir nahiyesi olmuştur. Bu dönemde Patnos’ta 250 hane, 1 dükkân, 1 han, 1 cami, 1 medrese, 2 kilise ve biri Hristiyan ikisi İslam olmak üzere 3 Sıbyan Mektebi bulunmaktaydı. 2. Zahra
  Üye

  Ağrının ilçesi ola Patnos, Ağrı ve Bitlis yollarının üzerinde kurulduğundan dolayı çok çabuk gelişme göstermiştir. Büyüklük olarak en büyük ilçe sayılmasa da nüfus yoğunluğu bakımından Ağrının en büyük ilçesidir. Çünkü burada Ticaret gelişmiştir.
+ Yorum Gönder