+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Sünnetten Sahih Dualar ve Örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Sünnetten Sahih Dualar ve Örnekleri
  Sünnetten Sahih Dua'lar ve Örnekleri kısaca


  Hadisler İmam Buhari ve İmam Muslim Rahimehumullah'ın ittifak ettiği "muttefekun aleyh" hadislerdir.

  Eser El'lu'luu Ve'l Mercan . .

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) haber verdiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur: Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni anarken ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni gönlünde gizlice zikrederse, ben de onu gönlümde zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse, ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4832

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.): "Allah'ın kendine has doksan dokuz ismi vardır. Her kim bunları ezberlerse Cennete girer. Şüphesiz Allah tektir, teki sever" buyurmuştur.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4835

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz dua ettiği zaman azimli ve kararlı olsun. Ve sakın: Allahım, dilersen bana ver! demesin. Çünkü Allah'ı zorlayacak (hiç bir kuvvet) yoktur" demiştir.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4837

  Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Biriniz dua ettiği zaman sakın: Allahım, dilersen beni affet demesin. Kesin, kararlı ve azimli istesin, rağbeti büyültsün. Çünkü Allah'a, vereceği hiçbir şey büyük gelmez."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4838

  Enes b. Malik (r.a.)
  Allah Resulü'nün (a.s.) şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Sizden biriniz başına gelen herhangi bir zarardan dolayı sakın ölümü temenni etmesin. Mutlaka isteyecekse: Allahım, yaşamak benim için hayırlı ise beni yaşat. Benim için ölmek hayırlı ise beni öldür! desin."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4840

  Habbab (r.a.) rivayetinde Kays b. Ebu Hazım şöyle dedi:
  Habbab'ın (r.a.) yanına hasta ziyareti için girmiştik. Karnına yedi dağlama yapılmıştı. Habbab hastalığının şiddetli ızdırabını ifade ederek: Eğer Allah Resulü bizim ölümü istememizi yasaklamış olmasaydı muhakkak ölümü isterdim, dedi.
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4842

  Ebu Hureyre'nin (r.a.) naklettiğine göre:
  Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Sizden hiç biriniz ölümü temenni etmesin ve ölüm kendisine gelmeden evvel ölümü dilemesin. Çünkü biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Ve muhakkak ki ömür, Müminin ancak hayrını artırır."
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 4843

  Ubade b. Samit'ten rivayet edildiğine göre:
  Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah'a kavuşmayı istemezse, Allah da ona kavuşmayı istemez."
 2. Hatice
  Bayan Üye

  Peygamberimizin hz Aişe'ye tavsiye ettiği bir dua; Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah! Senin rahmetine sığınarak seni çağırıyorum. Beni, göz açıp kapayıncaya kadar dahi nefsime havale etme. Durumun tamamını benim için ıslah et.
+ Yorum Gönder


sahih dualar,  sahih hadis örnekleri,  sahih hadislere örnekler