+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Sabah Namazına Kalkmak İçin dua Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DİLDAR
  Yeni Üye

  Sabah Namazına Kalkmak İçin dua
  Sabah Namazına Kalkmak İçin hangi dua okunur

  Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  'Sizden herhangi biriniz uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça: "Sen yat yat, daha gece uzundur" diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah'ı zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neş'eli olarak ve tertemiz bulunarak, sıklet ve tenbellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücûdu habîs ve tenbel olarak sabaha çıkmış olur.' (32)
  Abdullah bin Mes'ud -radıyallahu anh-dan gelen rivayette ise Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in huzurunda geceden uykuya dalarak tâ güneş doğuncaya kadar uyuyup sabah namazına kalkmayan kimse zikredilse:
  "O kimsenin kulağına şeytan işemişdir" buyururlardı." (33)
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz:

  .
  "Muhakkak sabah namazı ile güneş doğması arasında bulunan rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur," buyurmuşlardır. (34)

  (32) Buharı, Teheccüd, 12 Müslim, Müsâfirîn, 207; Ebû Dâvud, Tatavvu', 18.
  (33)-Buharî, Teheccüd,13.
  (34) Ibn Hanbel, Müsned, 1/73. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Sabah namazına kalkmak çoğu zaman bizlere zor gelmekte ve pek çoğumuz sabah namazını kılmayı ihmal etmekteyiz. Sabah namazı kılan insanlara çok büyük sevap yazılmaktadır. Çünkü kişi sabah namazına kalkmak için uykusunu bölmektedir. Sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğuncaya kadar beklemesi gerekmektedir. İnsanların rızkı sabah namazından sonra dağıtıldığı için rızık dağıtıldığı saatte uyanık olmak önemlidir.
+ Yorum Gönder