+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda istek duaları, hacet duaları, hacet duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nermin
  Devamlı Üye

  istek duaları, hacet duaları, hacet duası

  İstek duaları, hacet duaları, hacet duası hakkında bilgi

  Muhterem din kardeşlerimiz Nihat Hatipoğlu hocamızın tavsiye ettiği her hangi bir isteği olanın okuyacağı hacet duaları

  1.DUA
  Eklenti 4390
  Anlamı: "Halim, Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur ulu Arş'ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) talep ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!" (Tirmizi, Salat: 348; İbn Mace, İkamet, 189)

  Okunuşu: "La ilahe illallahu'l-halimu'l-kerim. Sübhanallahi rabbi'l- 'arşi'l-azim. Elhamdülillahi rabbi'l-'âlemin. Es'eluke mücibati rahmetike ve azaime mağfiratike ve'l-'ismete min külli zenbin ve'l-ğanimetü min külli birrin ve's-selamete min külli ismin la teda'li zenben illa ğafertehü ve la hemmen illa ferrectehü ve la haceten hiye leke ridan illa kadeyteha ya erhame'r-rahimın."

  2.DUA
  Eklenti 4391
  Anlamı: "Allah'tan başka ilah yoktur, sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. O, yücedir, uludur. Allah'tan başka ilah yoktur, sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. O, her işi hikmetli olan, çok ikram edendir." (İbn Ebi, Şeybe, Dua, 25)

  Okunuşu: "La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu l-'aliyyu 1-azim. La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehu 1-hakimu 1-kerim."
  Eklenmiş Resmin önizlemesi

  Angehängte Grafiken
 2. Fatih
  Yeni Üye

  İstek Duası ve Hacet Duaları oku


  Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ
  ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve
  ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi
  rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü
  ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve
  ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ
  en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel
  hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil
  keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ
  Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal
  ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ
  beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.
+ Yorum Gönder