+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Tevbe Duası, İstiğfar Duası, Af Duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Nermin
  Devamlı Üye

  Tevbe Duası, İstiğfar Duası, Af Duası
  Seyyidü'l-İstiğfar duası

  Şeddad bin Evs -radıyallahu anh-dan rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır:

  "Yâ Allah! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ve ben îman ve ubûdiyyetimde gücüm yettiği kadar senin ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yapdıklarımın şerrinden sana sığınırım: Ve senin bana in'âm ve ihsan etdiğin ni'-metleri ikrar ve i'tirâf ederim. Kendi kusur ve günâhlarımı da ikrar ve i'tirâf ederim. Yâ Rabb! Sen beni afv ü mağfiret eyle. Zîra senden başkası günâhları afv ü mağfiret edemez." (1)

  Bir kimse bu Seyyidü'l-istiğfâr'ı ihlâs ve yakîn i'ti-kadıyle gündüz okur da o günde akşam olmadan evvel vefat ederse o kimse ehl-i cennettendir. Ve eğer bu duâyı yakîn i'tikâdiyle gece okur da sabah olmazdan evvel vefat ederse yine ehl-i cennettendir." Yani cennete ilk girecekler ile cehennemi görmeksizin ol kimse cennete dâhil olur, demektir.

  Bu duânın hulâsa-i meali: Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i'tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni'metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle, demektir.

  (1) Buhârî Deavât, 1; Tirmizî, Deavât, 15; Neseî, İstiâze, 57; İbn Hanbel, Müsned, 4/122.
  Eklenmiş Resmin önizlemesi
 2. Fatih
  Yeni Üye

  Tövbe İstiğfar, Af Dilenme Bağışlanma Duası, Mağfiret Duası


  Estağfirullah. Estağfirullah.

  Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.

  Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.

  Yâ Settere'l uyûb, Yâ gaffare'z-zünûb!  --------------------------------------------------------------------------------

  Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum.

  Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle.

  Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir.

  Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.


  --------------------------------------------------------------------------------


  "Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû» ve Resûlüh."


  --------------------------------------------------------------------------------


  Bir başka Tövbe İstiğfar, Bağışlanma Duası, Mağfiret Duası


  Allahım Ya rabbim

  Sana karşı samimi olabilmeyi nasip et
  Seni daha fazla sevebilmeyi nasip et

  Senin yoluna, malımızı, canımızı ve değer verdiğimiz her şeyi harcayabilmeyi nasip et
  Senin rızanı kazanabilmeyi umut ediyoruz
  Sana layık bir kul olabilmeyi nasip et

  Bizleri Sabırlılardan kıl,
  Bizleri Güzel Ahlaklılardan kıl,
  Bizleri İslama hizmet edenlerden kıl ya rabbim

  Peygamberimiz (S.A.V)'e layık bir ümmet olabilmeyi nasip et
  Onun hayatını, hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip et

  Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden
  Bizlere bu dünyada da, ahirette de;
  Sağlık, mutluluk, afiyet, iyilik ve güzellikler nasip et

  Dünya üzerindeki birçok bölgede sıkıntı çeken tüm müslümanlara yardımcı ol
  Onlara yardımcı olabilmeyi, onların dertleri ile dertlenebilmeyi nasip et
  İslam Birliğinin kurulduğunu görebilmeyi, tüm müslümanların birlik olduğunu görebilmeyi nasip et

  Büyük peygamberlerin, Alim zatların yüzü suyu hürmetine,
  Mübarek günlerin, kandil gecelerinin yüzü suyu hürmetine

  Peygamber efendimiz (S.A.V)'in hürmetine bizleri affeyle

  Af edicisin, Affı seversin, Bizi de affeyle
  Af edicisin, Affı seversin, Bizi de affeyle
  Af edicisin, Affı seversin, Beni de affeyle

  Şu ana kadar işlediğimiz bütün günahlardan dolayı çok pişmanız

  Ne olur
  Dualarımızı, ibadetlerimizi, tövbelerimizi kabul et ve bizi affeyle

  Cehennem azabından koru bizi ya rabbim
  Ölmüşlerimize de rahmet eyle, onların da günahlarını affeyle

  Biz yalnız sana kulluk eder,
  Yalnız senden yardım dileriz
  Bizim başka ilahımız yok,
  Bizleri rahmetinden geri çevirme ya rabbi

  Senin herşeye gücün yeter!
  Amin.  --------------------------------------------------------------------------------


  Subhane rabbike Rabbil izzeti amma yesifuun, ve selamun alel murselin, velhamdu lillahi rabbil alemiiin.
  El fatiha


  (Peygamberimize 3 salavat getirdikten sonra, Euzu besmele ile Fatiha Suresini okuyunuz)


  --------------------------------------------------------------------------------


  Rabbimizin, tevbesini kabul ettiklerinden oluruz inşAllah
  (Amin)
+ Yorum Gönder


af duası,  af duasi,  tövbe istiğfar bağışlanma duası mağfiret duası,  af ve bağışlanma duası