+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda abdi aciz bir kul un duası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  abdi aciz bir kul un duası
  Abdi aciz bir kul un duası kısaca


  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

  Ey şeref ve izzet sahibi ALLAH ım Ey alemlerin en büyüğü en mükemmeli
  En yükseği en yücesi ALLAH ım Senden izzet ve kuvvet istiyoruz
  Yolunda savaşan mucahidlere yardım et ALLAH ım her daim onlarlasın ve onlarda seninle Onlara zafer ver ve onları güçlendir ALLAH ım onların görüşlerini birleştir Onların silahlarını aynı hedefte birleştir Kelimelerini birleştir Ve ALLAH ım onların kalplerini islah et ALLAH ım o mucahidleri kendi elinle düşmanlardan koru ALLAH ım düşmanlarının birliklerini yerle bir et onların birliklerini mahfet ve onların gücünü zayıflat onların gönüllerine korku yerleştir ALLAH ım bizim kaderimiz senin elindedir bizim işlerimizin tümü sana döner bizim durumumuzdan habersiz degilsin Bizim ızdırabımızı sana bildiririz Üzüntümüzü ve şikayetlerimizi sana bildiririz Zalimlerin adaletsizliğini yalnız sana şikayet ediyoruz facirlerin zülmünü v ihanet eden suçluların cezasını Sana şikayet ediyoruz ALLAH ım hristiyanların nefretini Adaletsizliğini sana şikayet ediyoruz ALLAH ım karanlığı zalimler gerçekten uzattılar Dinsizlerin kinleri derine uzanmış ve yöneticiler suçlular ALLAH ım onların üzerine doğruluk eli gönder kötülüğü onunla kaldır Bizim izzetimizi geri döndür ve onunla düşmanımızı yok et ALLAH ım onların zulüm ve adaletsizliğini sana bildiriyoruz ALLAH ım küfrün ve fesadın merkezi olan çin ve amerikanın kuvvetini başlarına geçir ALLAH ım onların tümü senin farkında onlar senin arzında fesadı yayıyorlar onlar senin kullarını öldürdü ve onlar senin dinini aşağıladılar ALLAH ım sen hepsinden haberdarsın ve hepsinden güçlüsün ALLAH ım onlara gücünle karşılık ver ALLAH ım onlara ad kavmine gönderdiğin fırtınayı gönder ve onlara semud un çığlığını nuh kavminin tufanını gönder ALLAH ım gökyüzünü onların başlarına geçir ve yer yüzünde dagıt ALLAH ım onların devletlerini parçala ALLAH ım onların ülkelerini böl ve sidetle parçala Hay ve Kayyum ALLAH ım kullarını güçlü yumruklar kıl ALLAHım mücahidlere direnişli kalmayı bahşet ALLAH ım esir kardeşlerimize hürriyet nasip et ALLAHım onları tutsaklıktan kurtar ALLAH ım onları güçlü kı lALLAH ım onların imanlarını muhafaza et ALLAH ım onları kalelerine ulaştır ALLAH ım onlara işkenceden kurtulma yolu yarat ALLAH ım onları zulümleriyle yok et sen güç ve kudret sahibisin ALLAH ım onların hırsını öfkesini kendilerine çevir hedeflerini başlarına yık ve onların tuzaklarını başlarına geçir alemlerin RABBİ ya HAY ve KAYYUM olan CELALve İKRAM sahibi olan duaları duyan dualara icabet eden Tüm dualarımız sanadır tüm sözünün ve vaadinin farkındasın ve sen kabul edensin sen her zaman dogru söylersin bana dua edin size icabet edeyim ALLAH ım dualarımıza icabet et ya HAY ve KAYYUM olan ALLAH ım Göklerde ve yerde sınırsız güç sahibi olan MESCİD i AKSA yı Yahudilerin zulmünden kurtar ALLAH ım MESCİD i AKSA yı özgürce görerek dinlendir ve kindar yahudiden kurtar ey CELAL ve İKRAM sahibi ALLAH ım bütün canlılar sana boyun eğmektedir sen RAHMET edicisin ey nefisleri tek olarak yaratan ALLAH ım sen çok yücesin ey mükemmel güç sahibi ALLAH ım senden İslam ve Müslümanlara izzet vermeni istiyoruz ALLAH ım ulema ve emir sahiplerini koru ve senin yolunda muhlisleri ve bizim makamımızı iyiliği emir kötülükten men edenlerin makamına yükselt ve onu emredenleri Müslümanların üzerine gönder ey HAY ve KAYYUM olan ALLAH ım ya CELAL ve İKRAM sahibi nefislere iman ı bahşeden ALLAH ım onların şereflerini dualarımızla karala ve hallerini göster ve sana karşı hiçbir koruyucu yoktur ALLAH ım onların kaderini ızdırab olarak yaz ve onların kaderini felaket kıl ALLAH ım onların sağlığını hastalığa çevir ve afiyetlerini hastalığa çevir ve zenginliğini fakirliğe çevir ve küvetini zaafa dönüştür . (AMİN) 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  aciz bir kul un duası


  acizbirkulunduas.jpg


  Eüzübillahimineşşeytanirracimbismillahirrahmanirra hiym
  "Estagfirullah,estagfirullah,estagfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü ve etübileyh"
  . Elhamdulilllah" Elhamdulilllah Elhamdulilllah:"Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed"Elhamdülillahi rabbil alemiyn.Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve" sabhibi ecmaiyn." Subhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab"
  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
  ALLAHÜMME İNNİ ES'ELÜKE Bİ ENNE LEKEL HAMDE LA İLAHE İLLA ENTE YA HANNAN YA MENNAN YA BEDİAS SEMAVATİ VELARDI YA ZEL CELALİVEL İKRAM
  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
  Allahım,Peygamberimiz Habibin Muhammed Mustafa(S.A.V)'İn Hürmetine,Ehli Beytin,Ashabının,Silsile-İ Aliyye'nin,Bütün Peygamberlerin,Meleklerin,Evliyaların Dualarını Kabul Ettiğin Bütün Kulların Hürmetine
  Sana Bildiğim Ve Bilmediğim Bütün İsimlerinle Niyaz Ederim Allahım

  Bismillahir-Rahmanir-Rahiim Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah

  Tüm dünyada geçmiş gelecek ilk insandan en son insana dek cümlesinin alıp verdigi nefes adedince,geçmiş gelecek tüm yaratılmış varlıkların yaşama sebebi olarak yaptıkları fiiler adedince ki Rabbim hepsinden ziyadesiyle haberdardır,bunların ve bunların sonsuzlarca kez misliyle Efendimize (aleyhissalatu ves-selam) ve al ve ashabına salat ve selam olsun

  Ya Rabbi ve ya rabbs-semavati vel_Ard Ya hayyu Ya Kayyum.Ya Hannan Ya Mennan Ya Semi' Ya Basir Ya Rezzak Ya Halim Ya Alim Ya Selim Ya kadir Ya Halık Ya Bari Ya Musavvir Ya Hafız, Ya Vehhab Ya Ğaniy Ya MuğniyYa Cemil Ya Zel-Celali Vel-İkram Ya Habir Ya Berr.Ya Hakg Ya Aziim Ya A'laa

  Lailahe İllallah hürmetine ve İsm-i Azam ın ve bildigimiz ve bilmeyip senin katında olan en güzel isimlerin hürmetine diliyor ve istiyorum

  Eüzübillahimineşşeytanirracimbismillahirrahmanirra hiym
  (İnnâ Fetahnâ Leke Fethan Mübînâ) (Fetih: 1) "Ey Rasûlüm! Ben Âlemlerin Rabbi Azîmüşşân, Sana Öyle Bir Açılışla Açılışlar Nasib Ettim Ki, Apâşikâr Açılışlar Nasib Ettim Ki, Ne Kadar Muazzam!"
  Rabbim Tüm Kapalı Kapılarımızı Hayırlarla Açık Eyle ''Şüphesiz Biz Sana Apaçık Bir Fetih Verdik. ''
  Ya Rab Hediyelerimizi Kabul Eyle Peygamber Efendimiz S.A.V Ruhuna,Aline,Ashabına,Sahabilerle Salihlere,Erenlere Evliyalara Alimlere,Sair Peygamberlere,Şehitlere Şühedalara,Silsilei Aliyeye,Hz.Ademden Bugüne Kadar Gelmiş Geçmiş Bütün Ölmüşlerin Ruhuna ,Dua Dostlarımızın, Ve Bizlere Duası Geçen Her Bir Kardeşimizin Ölmüşlerinin Ruhlarına hediye Eyledik Kabul Eyle ,Mekanları Cennet ,Okunan Kuran Ayetlerini Üzerlerine Nur Eyle Ya Rabbi.
  Ya Rabbim Abdestlerimizi,Namazlarımızı,Kelime İ Tevhidlerimizi Tesbihlerimizi Oruçlarımızı,Zekatlarımızı Kuranlarımızı ,Semaya Açılan Ellerimizin Gönüllerimizin Dualarını İzzeti Dergahında Kabul Eyle Eksiklerimizi Sen Tamamla Ya Rabbi.
  Tüm Dua Dostlarımızı ,eş ve evlatlarımızı ,ana baba ve kardeşlerimizi Ve Cümle Müminleri Koru,Rahmetini ,Merhametini ,Bereketini,Nurunu Üzerimizden Eksik Etme Ya Rabbbim.Ne Verirsen Hayırlısını Ver,Hakkımızda Hayırlısını Yaz,Fetihlerle Hayırlı Kapılarını Bizlere Aç Ya Rabbi.İbadetlerimizi Yapabilmemiz İçin Bizlere Güç Kuvvet Ver İbadetlerimizi Bıraktırma Şeytana Uydurma Ya Rabbi Hesaba Çekileceğimiz Gün Kardeşlerimizin Ve Cümle Kullarının Günahlarını Affeyle Ya yarabbi; İşin de, Eşinde,evladın da, Aşında, Ölümünde, Ömüründe , Amelinde Hayırlısını Ver Ya Rabbim.
  Dertli Kardeşlerimizin Devasını ,Borçlu Kardeşlerimizin Edasını ,Hasta Kardeşlerimizin Şifasını Ver Ya Rabbi
  İşsiz Kardeşlerimize Hayırlı İş Kapılarını Aç Ya Rabbi ,Eşi Olmayan Kardeşlerimize Gözlerini Aydınlatacak Eş
  Zürrüyeti Olmayan Kardeşlerimize Gözlerini Aydınlatacak Zürriyetler Bağışla Ya Rabbi
  Evli Kardeşlerimizin Yuvalarına Sağlık,Sıhhat, Huzur,Mutluluklar ,hayırlı evlatlar Ver Ya Rabbi Dualarımızı Hayırlısı İle Katında Makbul Eyle,Hayırsız Olan Duaları Hayra Çevir Ya Rabbi ,
  Nefs Şerrinden,İblis Şerrinden,Sui Zan Şerrinden,Ani Ölümden,Şiddetli Fakirlikten,Kabul Olmayan Duadan,Seherde Uyanmayan Gözden ,Yetim Gördüğü Zaman Sızlamayan Katı Kalpten Sana Sığınırız Sen Muhafaza Eyle Ya Rabbi
  Kıyamete Kadar Nesillerimizi Ehli Tevhid,Ehli Kuran,Ehli Vicdan,Ehli Dua Edici Hayırlı İnsanlardan Eyle Ya Rabbi,Amentüye İnanan ,Kalbi Aşkın İle Yanan ,Fevzi İlahine Kanan, ,Bir Ömürlük Dosyasını Güzel Amellerle Dolduran,Zalim Nefse Gem Vuran Kullarından Eyle Ya Rabbi
  Bizlere Dinde Anlayış,Yetecek Kadar Rızk ,Ölmeden Önce Tövbe Ölürken Rahatlık Ver Ya Rabbi.İhtiyarlık Gelmeden Gençliğin ,Meşguliyet Gelmeden Boş Vaktin Kıymetini Bilmeyi Lütfeyle, Mahşerde Ağlarken Beraat Eden Firdevs Cennetine Giren,Cennette Cemalini Berabercee Gören Kullarından Eyle Ya Rabbi
  Dua Dostlarımızın Maddi Manevi Bütün Sıkıntılarını Gideriver, Gönüllerinden Gecen Muratlarını Veriver Hasta Kardeşlerimize Ve Ailelerinde Hasta Olanlarımıza Şafi İsminle Şifa Tecelli Ediver, Gecim Sıkıntısı Çekenlere Errezzak İsminle Rızıklandırıver..Bizlere Namaz Aşkı Ver..Gelmekte Olan Bayramımızı Hayrlı Eyle.Bizleri Ana Baba Duası Alan Evlatlardan Eyle.Evlatlarımızıda anaya babaya hürmetkar Allah sevgisi Allah korkusu olan doğru yoldan ayrılmayan evlatlardan eyle yarabbim.
  Allah'ımm Sen Bizleri Hakîki Manada Mü'mîn Kullarından Olmadan Yanına Alma! Mahşer Meydanında Herkesin Gıpta Edeceği İmân Nasîb Eyle yarabbim!
  Allah'ımm Sen Bizleri Bir An Olsun Nefsimize Uymaktan, Şeytana Aldanmaktan Ve Gaflete Dalıp Seni Unutmaktan Koru Bizleri Nar'ında Yakma Allah'ımm
  Bizlerde Sevdiklerimizden Ve Sevildiklerimizden Ayrılıp Ahiret Yolculuğuna Cıktığımız Zaman Salih Bir Amel, Kamil Bir İman, Aziz Bir Ruh İle Huzuru İzzetine Gelmeyi Nasibi Müyesser Eyle Ya Rabbi..
  Yaptığımız Dualarımızı Huzuru Beytullah Da Yapılan Dualara İlhak İle Müstecap Eyle Ya Rabbi Okuduğumzu Ayetleri,sureleri,tesbihatı ,Katında Kabul Ve Makbul Buyur Rabbim
  Bizler Dualarımızı Okurken Kardeşlerimiz Ne İçin Niyet Etmişlerse Niyetlerini Kabul Et Rabbim….
  Kapından Bizleri Boş Çevirme yarabbim.

  AMİN AMİN AMİN YA MUİN BİNLERLE NİHAYETSİZ AMİN
  Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
  Es-salatu ves-Selamu Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alihi vesahbibihi Ecmain Vel-hamdülillahi Rabbil-Alemin

  "Subhane Rabbike Rabbil-izzeti amma yesifun.Ve selamun alel-mürseliyn.Velhamdülillahi Rabbil alemiyn el Fatiha ve messalavat" :"Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed."
  Eüzübillahimineşşeytanirracimbismillahirrahmanirra hiym
  Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malikiyevmiddin İyyake Nabudü Ve İyyake Nestain İhdinas Sıratel Mustakim Sıratellezine Enamte Aleyhim Gayril Mağdubi Aleyhim Veleddadlin Amin Amin Amin
+ Yorum Gönder