+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Yemekten Önce Ve Sonra Okunacak Dualar Ve Anlamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yemekten Önce Ve Sonra Okunacak Dualar Ve Anlamları
  Yemek Duası Türkçe ve Arapça olarak

  اَلْحَمْدُ ِللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ اَلْحَمْدُ ِللهِ الَّذيِ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا

  وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَ رَحْمَة ُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَي رَسُولِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِي يُحِبُّ اْلاَسْخِيَاءَ وَ ا ْلاَغْنِيَاءَ وَ الْمُطْعِمِينَ. اَللّهُمَّ اجْعَلْ نِعْمَتَنَا دَائِماً وَ دِينَنَا قاَئِماً وَ اَوْلاَدَناَ عاَ لِماً وَ لاَ تُصَلِّطْ عَلَيْناَ ظاَلِماً . اَللّهُمَّ ارْحَمْ صَاحِبِ هذاَ الطَّعَامِ وَ اْلآكِلِينَ. وَ اَطْعِمْ صاَحِبِ هذاَ الطَّعاَمِ وَ الْحاَضِرِينَ. واَطْعِمْناَ مِنْ طَعاَمِ الْجَنَّةِ وَ اَسْقِناَ مِنْ شَراَبِ الْكَوْثَرِ وَ اَكْرِمْناَ بِرُؤْيَةِ جَماَلِكَ ياَ اِلآهَ الْعاَلَمِينَ.
  Elhamdu lillahil lezî edğamenâ ve segânâ ve ceğalenâ minel müslimîn. ve Rahmetüllahi ve berakâtühû ğalâ Rasûlinâ Muhammedinillezî yuhibbu'l-Eshiyâe ve'l-eğniyâe ve'l-mütğımîn. Allahümmecğal niğmetenâ dâimen ve dînenâ gâiimen ve evlâdenâ ğâlimen ve lâ tüsallid ğaleynâ zâlimâ. Allahümmerham sâhibi hazettağami ve'l-âkilîn ve etğım sâhibi haze'tdağami ve'l-hadirîn ve edğımnâ min tağâmil cenneti ve esginâ min şerâbil-kevseri ve ekrimna bi ru'yeti cemâlike yâ ilâhe'l-ğâlemîn. lillahi teğalel fatiha.


  بسم الله الرحمن الرحيم

  كُلُو وَشْرَبُو وَ لأ تُسْرِفُو اِنَّهُ لأَ يُحِبُّلْ مُسْرِفِي نَ


  Ya Rabbi! Bize verdiğin bütün nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz.Bizi Şükredenlerden eyle! Nankörlerden eyleme!

  Ya Rabbi! Fayda vermeyen ilimdenkorkmayan kalptendoymayan gözdenkabul olunmayan duadan sana sığınırız

  Senden ;sıhhat afiyet ve ahlakın en güzelini dilerizişlerimize kolaylıkkalplerimize genişliksofralarımıza bereket ver.

  Peygamber Efendimizin Yemekden sonra yaptığı Dua  Ebû Ümâme -radıyallahu anh-den mervîdir ki: Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz yemekten sonra şöylece duâ etmişlerdir  Yâ Rabb! Sana pek çok ve riyâ gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan nezd-i ulûhiyyetinde makbûl olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûretde kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmağa devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıya-cağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiye-ceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rab-bimizsin; yani ni'metin her türlüsü ile bizi besleyen yaşatansın."

  Yine Ebû Ümâme -radıyallahu anh-den rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir yemekten sonra şöyle duâ etmişlerdir:

  "Sana hamd ederiz ey Rabbimiz! ni'metinden müs-tağnî değiliz. Her dâim senin in'âm ve itâmına; yani bize ni'met verip yedirmene muhtacız. Bu taâm da veda' taâmımız olmayıp daha çok hayırlı ömürler ihsan ile nankörlük edilmeyen dâima şükür edilen ni'met ver ey Rabbimiz yani sana dâima şükredeceğiz."

  Bir defasında da şöyle demişlerdir:

  "Yâ Rabb! Sana hamd ederiz. Bu hamdimiz senin ihsan etmiş olduğun ni'metlerine mukabil olamaz ve senin azamet-i ulûhiyyetin ve rubûbiyyetin hakkını îfâya asla kâfi değildir. Sana gerektiği gibi hamdedemediğimiz için aczimizi arzederiz. Ey Rabbimiz! Zîrâ nimetlerini saymak mümkün değildir."

  Yemek Duası Türkçe ve Arapça.gif

  yemek-duas-t-rk-e-ve-arap-a3.gif

  yemek-duas-t-rk-e-ve-arap-a2.gif

  yemek-duas-t-rk-e-ve-arap-a1.gif


  "Allah Teâlâ Hazretlerine hamdederiz. Bize kifâyet edecek derecede yemek ve sâir nimetlerini ihsan buyurdu. Yedirdi ve kanasıya içirdi. Allah Teâlâ Hazretlerinin azamet ve ulûhiyyetinin hakkı tamamiyla îfâsı kabil değildir. Ve Allah Teâlâ Hazretlerinin sayılmayacak kadar çok nimetleri hiç bir suretle inkâr edilemez."

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:
  "Sizden herhangi biriniz yemek yediğiniz zaman:
  Ey Rabbimiz! Bunu bize mübârek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir" desin.
  Bir şey içtiği vakit de:

 2. Hatice
  Bayan Üye

  Yemek duaları çocukluğumuzdan beri büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla ezberlediğimiz ve yemeklerden sonra büyük bir heyecan ve mutlulukla okuduğumuz dualardandır.
+ Yorum Gönder


yemekten önce okunacak dua,  yemekten sonra okunacak dua ve anlamı,  yemekten sonra okunacak dua,  yemekten sonra dua arapça,  yemek yemeden önce okunacak dua,  yemekten sonra okunan dua