+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Duanın Edepleri Duaya Nasıl Başlamalıyız? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Duanın Edepleri Duaya Nasıl Başlamalıyız?

  Duanın Edepleri Duaya Nasıl Başlamalıyız  Şöyle başlanabilir:

  (Elhamdülillahi Rabbilalemin essalatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.)

  duaya başlarken önce hamd ve başında ve dua ederken bol bol salavat okursak duamız inşaallah kabul olur
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Dua edileceği zaman yalnız olmaya ve duayı büyük bir inanç ve huşu içinde okumaya dikkat edilmelidir. Dua ederken hoş kokulu bir tütsü yakılması iyi olur dua edilen yerin temiz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 3. Zeynep
  Görevli Bayan Üye
  Dua ederken dikkat etmemiz gerekenler

  1-Şerefli Vakitleri Gözetmek;
  Senenin Arefe gününü, aylardan Ramazan ayını, haftanın Cuma gününü ve saatlerin de seher vaktini gözetmek. Nitekim Allah Teala 'Sabahın erken vakitlerinde de istiğfar ederlerdi.' buyurmaktadır. (Zariyat, 18)

  2-Şerefli Halleri Fırsat Bilmek;
  Ebu Hureyre (ra) şöyle der:
  "Gök kapıları Allah yolunda, Allah'ın düşmanlarıyla çarpışanların safları düşman saflarına yaklaştığı zaman açılır ve yine o kapılar, yağmur yağdığı zaman, farz namazlar için kamet edildiği zaman açılırlar. Bu bakımdan bu vakitlerde dua etmeyi bir ganimet bilin."
  Kulun, rabbine en yakın olduğu hal secde ettiği haldir. Bu nedenle secdenizde çok dua ediniz!" (Müslim)
  "Oruçlu bir kimse'nin duası geri çevrilmez." (Tirmizi)

  3- Kıbleye Yönelerek Dua Etmek;
  Selman-ı Farisi Resulullah'ın (cc) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
  Muhakkak Rabbimiz hicap edici ve Kerim'dir. Kulları ellerini dergah-ı izzetine kaldırdıkları zaman o elleri boş çevirmekten hayâ eder. (Tirmizi)

  4-Sessizce Ve İhlasla Dua Etmek;
  "Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah, bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez." (Araf, 55)
  Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki:
  "İhlaslı olarak dua edin!" (Mümin, 65)

  5- Duayı Kafiyeli Okumamaya Çalışmak;
  Hz. Peygamber (asm) duayı kafiyeli söylemek suretiyle ifrata kaçmayı şu hadisiyle yasaklamıştır:
  Duada seci' (kafiyeli okumaktan) yapmaktan kaçının. "Ey Allahım! Ben senden cenneti isterim ve cennete yaklaştırıcı söz ve amelleri isterim. Cehennemden sana sığınırım. Ona yaklaştırıcı söz ve amellerden de sana sığınırım." demeniz kafidir.

  6-Yalvarış, Korku, İstek ve Sığınma;
  "Onlar, hayırlara koşarlar. Umarak ve korkarak bize dua ederler." (Enbiya, 90)
  Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
  "Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman, onun yalvarış ve yakarışlarını duymak için onu belalara müptela kılar."(Deylemi)

  7- Duanın Kabul Olunacağına Kesinlikle İnanmak;
  "Kabul edileceğine yüzde yüz inanarak Allah Teala'ya dua ediniz ve biliniz ki, muhakkak Allah Teala, gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez." (Tirmizi)
  "Dua edenin ya günahı affolur veya hemen hayırlı karşılığını görür yahut ahirette mükâfatını bulur." (Deylemi)

  8- Duada Israrla Yapmak;
  "İbn Mesut (ra) Hz. Peygamber'in, dua ettiği zaman duasını üç defa tekrarladığını, Allah'tan istediği zaman istediğini üç defa tekrarladığını söylemektedir." (Müslim)
  "Herhangi biriniz acele etmedikçe duası Allah tarafından kabul olunur. Acele etmek şu demektir: 'Ben dua ettim, duam kabul edilmedi.' Bu nedenle ey Allah'ın kulu! Dua ettiğin zaman Allah'tan çokça iste. Çünkü sen Kerim ve cömert bir zattan istiyorsun." (Müslim ve Buhari)

  9- Allah'ın Zikriyle Duaya Başlamak;
  Hz Peygamber'den şöyle rivayet edilmektedir:
  Siz Allah Teala'dan bir ihtiyacınızı istediğiniz zaman, önce salavat getirmekle başlayınız. Çünkü Allah Teala'nın şanına yakışmaz ki, kendisinden iki türlü ihtiyaç istendiğinde birisini (salavat-ı şerifeyi) kabul edip diğerini reddetsin!

  10- Duanın Kabulü Edep İledir;
  Duanın kabul olunmasının temeli edeptir ki o da, tevbe etmek, bütün varlığıyla Allah Teala'nın ibadetine yönelmektir.
  Malik Bin Dinar (ra) şöyle demiştir:
  İsrailoğullarında büyük bir kıtlık meydana geldi. Birkaç defa yağmur duasına çıkmalarına rağmen, yağmurun yüzünü göremediler. Bunun üzerine Allah Teala, peygamberlerine şöyle vahiy gönderdi: 'Onlara söyle ki, sizler necis bedenlerinizle benim huzuruma geliyorsunuz. Kana boyanmış ellerinizi benim dergâhıma uzatıyorsunuz. Mideleriniz haramla dolu olduğu halde geliyorsunuz. Şimdi ise benim gazabım sizin üzerinize daha da artar. Bu durumda bana gelmeniz sizi gittikçe benden uzaklaştırır; (bu söylediklerimden tevbe eder gelirseniz, o zaman size rahmet ederim. Aksi takdirde rahmetin yüzünü göremezsiniz..
+ Yorum Gönder


duaya nasıl başlamalı