+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Bütün Abdest Duaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bütün Abdest Duaları
  Abdest Duaları nelerdir

  abdest-dualar-nelerdir.jpg
  ABDESTE BAŞLARKEN;
  “Bismillâhilazim velhamdülillâhi alâ dinil islâm.”
  Allah’ın (cc) ismini zikrederek başlarım. İslam dini üzere kıldığı için; hamd Allah’a (cc) mahsustur. O’na hamdederim.
  AĞIZA SU VERİRKEN;
  “Allahümme enni alâ tilâveti’l Kur’ân-i ve zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetike.”
  Allah’ım, Kur’an-ı Kerim’i okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana en güzel şekilde kulluk etmede inayetini istirham ederim.
  BURUNA SU VERİRKEN;
  “Allahümme erihnî rayihate’l cenneti ve’r-zükni min neimihâ.”
  Allah’ım, Beni cennetin rahiyası ile rahiyalandır, ve cennet nimetlerinden beni rızıklandır.
  YÜZÜ YIKARKEN;
  “Allahümme beyyız vechî binûrike yevme tebyezzu vücûhûn ve tesveddü vücûh.”
  Allah’ım. Bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün; benim yüzümü nurlandır. ağart.
  SAĞ ELİ YIKARKEN;
  “Allahümme a’tınî kitabî biyemini ve hâsibni hasâben yesira.”
  Allah’ım. Kitabımı (amel defterimi) sağ elime ver ve benim hesabımı kolaylaştır.
  SOL ELİ YIKARKEN;
  “Allahümme lâ tu’tunî kitabî bişimâli velâ min verâl zahri.”
  Allah’ım. Kitabımı (amel defterimi) sol elime verme. Ve arkamdan da verme.
  BAŞI MESHEDERKEN;
  “Allahümmec’alni minellezine yestemlûnel kavle feyettebiûne ahseneh.”
  Allah’ım. Beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline tabi olanlardan eyle.
  BOYUN MESHEDİLİRKEN;
  “Allahümme a’tik unukî rakabetî mine’n nâri.”
  Allah’ım. Boynumu cehennem ateşinden azad buyur.
  AYAKLARI YIKARKEN;
  “Allahümme sebbit kademeyye ale’s sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm.”
  Allah’ım. Sırat Köprüsü’nden ayakların kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma; sabit eyle.
  ABDESTTEN SONRA;
  “Allahümmec’alnî mine-t-tevvâbîne vec’alnî minel-mütetahhirîn.”
  Allah’ım beni tevbe eden ve günahlardan temizlenen kullarından eyle 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Abdest alırken dua edilmelidir. Abdest alırken her bir uzvu yıkarken dua edilmesi gerekmektedir. Abdest namaz kılmak, kuranı kerim okumak yada dua etmek için alınmaktadır. Ayrıca abdestli dolaşmak evden çıkarken abdest almak insanı kötülüklerden korumaktadır.
+ Yorum Gönder