+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Zilzal Suresi Meal ve Tefsiri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Zilzal Suresi Meal ve Tefsiri
  Zilzal Suresi Meali

  1- Yeryüzü sarsıldıkça sarsıldığında,
  2- Yeryüzü ağırlıklarını çıkardığında,

  Kıyametin dehşetli anını anlatıyor Zaten kelimenin kendisinde de bir titreme vardır Buradaki "zelzele" evlerimizi sallayan 4-5 şiddetin*deki zelzele değildir Dağların, tıpkı yünün kıllarının havada, hallacın önünde savrulduğu gibi sallandığı, yeryüzünün en ince zerrelere par*çalanıp, toz duman olduğu dehşetli bir gün
  Evlerimiz, paralarımız, altınlarımız yok olup gidecek Hiç bir gücün fayda vermediği boylebir güne varmadan, Yunus'un dediği gibi olmaya çalışın:
  -Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
  -Aşkın ile öğünürüm, hana seni gerek seni
  Ben böyle olmaya çalışıyorum ve kendimi zorluyorum sizde öyle olmaya çalışın
  "Yeryüzü içindekini çıkarıverdiğinde" Yani dünya, Hz Adem'den dünyaya gelecek en son insana kadar hepsini çıkarıvereçek Kaybolan kimse olmayacaktır Bir böyle mana verilmiş, bir de yeryüzünde gizli kalan değerli madenler dökülüverdiğinde Dünyada iken bu kıymetli madenler için adam öldüren katil, onu gördüğünde, "ben bunun için mi adam öldürdüm?" diyecek O gün insan için en değerli şeyler, en değersiz hale geliverecek

  3- İnsan "Buna ne oluyor?" dediğinde

  Yani öyle dehşetli bir sahne insanın gözünün önüne geliverdiğinde "ne oluyor ona?" deyiverecektir
  Bu ayetler, genel kıyametten bahsediyor Ama hepimizin şahsi kı*yametleri var O genel kıyamete biz ulaşırmıyız, ulaşmazmıyız? Allah bilir
  Her nefes alışımızda kendi kıyametimize doğru biraz daha yaklaşı*yoruz Öyleyse her anımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor İyinin öl*çüsü de, Allah'ın razı olduğu işlerle uğraşmaktır

  4- O gün (yeryüzü) bütün haberlerini anlatacak

  Yani yer konuşacak diyor Allah (cc)
  Mehmet Akif Mısır'da iken bir ulema meclisinde konuşuyorlarmış Kur'ân-ı Kerim'in kıraati ile ilgili bir ihtilaf var aralarında Akif merhum demiş ki; "inşallah ilim ilerlerBir gün gelir Sevgili Peygamberimiz (sav)'in bu fezada kaybolma*yan sesini bulur da bu ayeti nasıl okuduğunu o zaman öğreniriz" Yani o rivayet farklılıklarında hangisinin daha kuvvetli olduğunu Efendimizin sesinden dinleriz diyor
  "Yaptıklarınızı biz kayda geçiyoruz" ayetini de onlara okuyuvermiş
  "Hocam, nasıl olur? Toprak konuşur mu?" diyenlere Telefonunuz konuşuyor Halbuki o topraktan çıkmadır İnsanoğlu toprağı konuştu*rur da, Allah konuşturamaz mı? O Allah(cc), insanın konuşan dilinin etini yaratıyor ve eti konuşturuyor
  Yeryüzünden maksat; evinizin duvarları, camları, kapıları, taban*ları, tavanları, yataklar, yorganlar, yastıklar, koltuklar, yürüdüğümüz asfaltlar, dükkanlarınızda sattığınız mallar, gezdiğiniz ve eğlendiğiniz yerlerdir Bunlar üzerinde tasarrufda bulunurken, Rabbimin kuralına uygun hareket etmedinizmi, kayda geçiyor Rabbimin kuralına göre hareket ediyorsanız yine kayda geçiyor
  Yani dükkanınızda otururken, o dört duvar sizin filminizi alıyor, sesler ve görüntüler kayda geçiyor Her şeyiniz kayda geçiriliyor hem de altı cihetten,
  Öyle olunca mü'minler bu dünyada fotoğraf çektirir gibi yaşarlar Her şeylerine dikkat etmeye çalışırlar

  5- Çünkü Rabbin ona (yeryüzüne bütün haberlerini anlatma*sını) vahyetmiştir

  Yani Allah(cc), yeryüzüne konuşmasını emretmiştir Konuşma özelliklerini Allah verdimi konuşur Bizler yeryüzünün konuşacağı o günde lehimize şahitlik yapılacak işlerle meşgul olmalıyız

  6- O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için ayrı ayrı (kabirlerinden) çıkarlar

  Ayrı ayrı çıkarlar derken, iki türlü mana verilmiş Birincisi, ayrı ayrı yani yahudiler, yahudi grubu olarak, hıristiyanlar, hıristiyan grubu ola*rak çıkacak Bir başka ayetinde Allah (cc) şöyle buyurur; "Bütün in*sanları önderleriyle beraber çağırırız" Peşinden gittiğiniz in*sanla ahirette de beraber olmak istiyorsanız, buyurun devam edin
  Biz Peygamberimizin yolundan gidiyoruz Onun yolunun sonu ke*sin cennettir Bütün Peygamberlerin yolunun sonu kesin cennettir Ama bu gün yahudiler Hz Musa'nın yolundan, Hıristiyanlar Hz İsa'nın yolundan gitmiyorlar Zamanında peygamberlerinin yolundan gidiyorlardı Fakat Tevrat'ı kendi elleriyle tahrif ettiler, incili çıkar metâı haline getirdiler
  İkincisi, teker teker çıkarılırlar Önderlerinizin arkasındasınız ama herkes kendi derdine düştüğünden, onlar da yalnız sayılır Herkes kendi hesabını vereceğinden herkes tek başına sayılır orada
  Ahirette görmekten ve görülmekten utanmayacak işler yapalım bu dünyada

  7- Kim zerre ağırlığında hayır işlemişse onu görecektir
  8- Kim zerre ağırlığında kötülük yapmışsa onu görecektir

  Zerreyi bir ilim adamı şöyle tarif etmiş: Camdan içeriye güneş ışığı giriyor ve bir yere değiyor O esnada havada güneş ışınları arasında gözle gördüğünüz bir şeyler var İşte zerre odur Yani o kadarlık hay*rınız varsa, onun karşılığını göreceksiniz
  Sevgili Peygamberimiz bunu şöyle açıklamış bize; "Velevki bir hurmanın yarısı kadarda olsa, cehennem ateşinden kendinizi koru*yun'' Öyleyse biz amellerimizi küçümsemiyeceğiz
  Yeryüzünde bir tek hurmadan başka birşeyiniz olmasada; "Ben zengin değilimki, nasıl sadaka, vereyim?" demeyin Elinizde var olanın yarısını vermeniz, sizin cennete girmenize sebep olabilir
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Zilzal suresi kıyameti anlatmaktadır. Zilzal suresini sevgilisinden ayrılan kişiler sevgililerini kendilerine geri döndürmek için çok fazla okumaktadırlar. Zilzal suresini başka sureler ile okumakta ve sevdikleri kişinin kendi yokluklarından sarsılmasını dilemektedirler.
+ Yorum Gönder