+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Subhan Kelimesinin geçtiği ayetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Subhan Kelimesinin geçtiği ayetler
  Subhan Kelimesinin geçtiği ayetler hangileridir


  Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
  Subhan kelimesi üzerinde düşünüp , iyice anlamak istedik siz kardeşlerimle
  Kulluğumuzu yerine getirirken, anlamamız mümkün olmayan yerlerde SUBHAN ismiyle hakikatleri öğrenmeye çalışırızAllah ın bütün sıfatlarını bizim aklımızla bilmemiz mümkün değildirAkletme yöntemlerini geliştiren Allahu tealadırKendimiz gibi yaratılmışlara,kıyas yoluyla aklettirir Onun için Allah'ın zatını akletmemiz mümkün değildirMuhalefetül-lilhavadis sıfatıyla (sonradan yaratılmışlara benzemez) biliriz

  Bir büyüğümüz, Allahı idrak ettim diyen,şirk içerisindedirAllahı idrak etme hali,edememe halidir Allahu Tealayı tam ve bütün olarak idrak edememe halidirder

  Mevsuf olan , güzel isimlerin yegane sahibi olan Subhan, mugarrib ismiyle yaklaşır kulunaNoksan sıfatlardan münezzeh olan rabbimin zatına mahsus sıfatlar hiçbir varlıkta olamaz ve olması da mümkün değildir

  Kuranı kerim de Subhan kelimesi bir çok ayetlerde karşımıza çıkar

  subhaneke kelimesini geçtiği ayetlerle

  rabbim meleklerle, peygamberlerle subhaneke oluşunu bize ve tüm berzah, şuhut alemine duyurur

  Araf suersi 143ayeti,bakara 32 ayeti,al-i imran 191 ayeti,maide suresi 116 ayeti, yunuz suresi 10 ayeti,nur suresi 16ayeti, furkan suresi 12ayeti,sebe suresi 41ayet leriylerabbim gönüllere seni tenzih ederiz,sen her türlü eksiklerden münezzehsin cümleleriyle rabbim bize eksikliklerden münezzeh olduğunu anlatır

  subhaneke inni künti minezzalimin kelimesinin geçtiği ayetle

  enbiya suresi 87 ayetinde yunus peygamberin pişmanlığından ve tevbesinden, zorluktada bolluktada, tek yardımcımızın rahman olduğu bildirilir ve "senden başka ilah yoktur,seni tenzih ederim,ben gerçekten zalimlerden oldum" diye bir sesleniş vardır

  subhanellezi
  kelimesini geçtiği ayetleriyle,
  bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu,herşeye muktedir, bir şeyi yapmak için bir vesileye ihtiyaç duymadığını, bir şeyin olmasını istediği zaman sadece kun, feyekun sırrıyla, ol derim, oluverir müjdesini verir bize
  bu ayetler ise isra suresi 1 ayeti, yasin suresi36ayeti, zuhruf suresi 13 ayeti

  fesubhanellezi yle:
  yasin suresi 83 ayeti
  ve
  subhanellezi amme yesifun (Allah onların yakıştırdıklarından münezzehtir,yücedir) saffat suresi 159 ayeti
  yle, her şeyin yalnız rabbimin gücü kuvvetinde olduğu ve O istemedikçe bir dalın bile yerinden oynamayacağı, şeffatin yardımın yalnız O ndan olduğunun üzerinde durulur

  subhanerabbikerabbil izzeti amme yesifun ( Güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların isnat ettikleri vasıflardan uzaktır,münezzehtir) Saffat suresi 180 ayeti

  Subhanehu
  subhanehu amme yuşrikun
  subhanehu ve teala
  subhanehu ve teala amme yuşrikun
  kelimelerinin geçtiği ayetlerle mevlam, Allaha ortak koşulan isnat edilen, oğullar edindi, kızlar edindi, diyenleri örnek göstererek,haşa, o bu gibi şeylerden uzaktır,münezzehtir,müstağnidir diyerek bizlere kendini tanıtıyor
  bu ayetler:
  isra suresi 43ayeti, bakara suresi116 ayeti en-am suresi 100 ayeti, tevbe suresi 31 ayeti, yunus suresi 18 ayeti nahl 1 ayeti, nahl 57 ayeti,Kasas suresi 68ayeti, mümin suresi 91 ayeti,rum suresi 40 ayeti, nisa suresi 171 ayeti, yunus suresi 68 ayeti, meryem suresi 35ayeti, enbiya suresi 32ayeti, enbiye suresi 87ayeti,zümer suresi 4 ayeti, zümer suresi 67ayeti, tur suresi 43 ayeti

  subhanallah
  subhanerabbi
  subhanallahi ve teala amme yuşrikun
  subhanallahı rabbil alemin
  subhanallahı rabbil arşı amme yesifun
  subhanallahı amme yesifun
  subhanerabbina
  kelimelerinin geçtiği ayetlerle, yalnız Allaha kulluk edileceği Allaha ortak koşulmayacağı ve ortak koşanlara cevaben ,Allahı tenzih ederim, ben ortak koşanlardan değilimAllah onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir o arşın ,alemlerin rabbidir öğretisini öğretir bizlere

  fesubhanallah
  fesubhanallahı rabbil arşı amme yesifun

  kelimelerinin geçtiği ayetlerle , Allahı tenzih edin, O arşın rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzehtir , beridir

  geçtiği ayetler: enbiya suresi 22 ayet,rum suresi 17 ayeti

  ve allaha ortak koşanların pişmanlaıklarının gösterildiği ayet ile rabbim
  kalem suresi 29 ayetinde subhanerabbina inna künna zalimin
  kelimesiyle
  Onlar: "Rabbimiz seni tenzih ederiz, doğrusu bizler zalimlermişiz "dediler
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Subhan kelime olarak ekber yani büyük anlamına gelmektedir. Subhan kelimesi kuranı kerimde pek çok ayette geçmektedir. Subhan kelimesini gördüğümüz ve şaşırdığımız yada beğendiğimiz şeyler içinde çok fazla kullanırız Subhanallah derken aslında büyükallah nasıl yaratmış demek gibi.
+ Yorum Gönder