+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Rivayetlerle Peygamberimizden Dualar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Rivayetlerle Peygamberimizden Dualar
  Rivayetlerle Peygamberimizden Dualar nelerdir


  Mugîre bin Şu'be'den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-in dualarından biri de şu idi:


  "Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe*ye kaadirdir. Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi*bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya*ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz." (2)

  Abdullah bin Abbas -radıyallahu anhüma-dan ri*vâyete göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler gelip:

  -İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları sizin*le muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek dere*cede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye kor*kutmak istediklerinde, bu söz mü'minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:  "Allah bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!"buyurdu. Mü'minler de böyle söylediler." (3)

  Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-dan rivâyete gö*re: Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çok kere duâsı:  "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru," meâlindeki duâ idi. (4)

  Ebû Musâ el-Eş'ârîden rivâyete göre Resûl-i Ek*rem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:  "Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!” (5) 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Peygamber efendimiz Müşriklerden ve putpereslerden korunmak için sık sık Allah(c.c.)'ne dua eder ve kendisini bu hak yolundan zafer'e ericeğini müjdelemiştir.Peygamber efendimiz müslümanlar için sık sık dua eder ve bolluk ve bereket ile müjdelemiştir.ancak bu dualarda şımarıp hak yoldan ayrılacakları ve yoldan sapacakları düşüncesiyle hayır ve selamet iyilik ve güzellik istemiştir.
+ Yorum Gönder