+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Istiğfar-ı şerif Duasının Okunuşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Istiğfar-ı şerif Duasının Okunuşu
  istiğfar-ı şerif duasının okunuşu nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Istiğfar-ı şerif Duası


  istiğfarı şerif duası okunuşu istiğfar ı şerif okunuşu istiğfar-ı şerif duası okunuşu

  Sübhanel rabbiyel-aliyyil-alel-vahhab

  Euzü billahi mineşşeytanirracim

  Bismillahir-rahmanir-rahıym

  Elhamdülillahi Rabbil alemiyn.Vesselatü Vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn.

  Estağfirullah,Estağfirullah,Es tağfirullah.El-azim.El-lezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyum ve etubu ileyk.Tevbete abdin zalimin linefsihi la yemlikü linefsihi mevten ve la hayaten ve la nuşura

  Allah'ım ! Sen benim Rabbimsin.Senden başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur.Ancak sen varsın.Beni sen yarattın.Şüphesiz ben senin kulunum.Gücüm yettiği kadar, Zat-ı Ecelli alana verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi ! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum,günahlarımı da itiraf ediyorum.Ya Rabbi! Beni mağfiret buyur,zira senden başka günahları bağışlayacak,mağfiret edecek yoktur.

  Tevbe ya Rabbi! Tevbe ya Rabbi ! Tevbe ya Rabbi ! Eğer benim elimden, dilimden,gözümden,kulağımdan ve diğer azalarımdan bilerek veya bilmeyerek kelime-i küfür,şirk,isyan,hata sadır olduysa ben onların cümlesine tevbe ettim,pişman oldum,bir daha işlememesine azmü cezmü kastettim.

  Peygamberlerin evveli Hz Adem Aleyhisselam,ahiri iki cihan serveri Hz.Muhammed Aleyhisselatü vesselam ve her ikisinin arasından da ne kadar Peygamber gelip geçtiyse cümlesine inandım,iman ettim.Peygamberimiz,senin tarafı ilahiyenden her ne getirip haber verdiyse hepsi haktır ve gerçektir,dilim ile ikrar,kalbim ile tasdik ettim.

  Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve Resulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel basü badel mevti hakkun,Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulih

  Bütün geçmişlerimizin afvı için bir daha Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulih.

  Vatan ve milletimizin selameti ,istiğfarımızın kabulu için buyrun bir daha Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulih.

  Allahümme inni üridü en üceddidel imane la ilahe illallah Muhammedür resulillah (3 defa) Sadıkul vadil emin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

  Amin! Amin! Ya Rabbi! Dualrımızı kabul eyle.

  Sübhane rabbike rabbil izzeti ama yasifun veselamün alel mürseliyn. Velhamdülillahi Rabbil alemiyn EL-FATİHA

+ Yorum Gönder