+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Elham Duasının Okunuşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Elham Duasının Okunuşu
  elham duasının okunuşu nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Elham Duası

  OKUNUŞU :

  Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.

  MANASI
  :

  Rahmân Rahîm Allah’ın ismi ile.
  Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm ve din günü (kıyâmet günü)nün sâhibi olan Allaha mahsûsdur. Yalnız sana ibâdet eder, yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine ni’met verdiklerinin yoluna ilet. Gazâba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil

+ Yorum Gönder


elham duası,  elham duasi