+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda Sekine Duasının Yazılışı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sekine Duasının Yazılışı
  sekine duasının yazılışı nedirr 2. Asel
  Bayan Üye


  SEKİNE DUASI

  Allahuekber ( 10 defa)
  “Besmele”

  “Ferdun , Hayyun , Kayyumun ,
  Hakemun , Adlun ,Kuddus”

  *Seyecalu’llahü ba’gde usriy-yusra
  *Ve anetil vücühü lil hayyil kayyum
  *Ve innallahe biküm le raufur-rahim
  *innallahe Kene tevveber-rahima
  *İnnalllahe Kene gafurar – rahima
  *Fe innallahe Kene afüvven kadira
  *İnnallahe Kene semian basira
  *İnnallahe Kene Alimen Hakime
  *İnnallahe Kene aleyküm ragıyba
  *İnna fetahna leke fetham mübiyna
  *Ve yensurake’llahü narsan azize
  *İnnallahe hüvel ganiyyül hamid
  *Hasbiy’allahü la ilahe illa hüv
  *Hasbüna’llahü ve ni’mel vekil
  *La yahzenühümül fezeul ekber
  *iyya kena’büdü ve iyya kenesteıyn
  * Vel hamdülillahi rabbil alemin.

+ Yorum Gönder